Teleborgs slott

The Annual Quantum Foundations Conference

En årlig matematikerkonferens på Linnéuniversitetet som nästa gång är planerad att genomföras den 24-27 augusti 2020 (framflyttat från den 8-10 juni 2020).

Linnéuniversitetets årligen återkommande internationella forskningskonferens med inriktning på kvantteknikens fundament, teorier och experiment.

Arrangör: forskargruppen International Centre for Mathematical Modelling in physics, engineering and cognitive sciences (ICMM).

24-27 augusti 2020 (nytt datum): Quantum Information and probability: from Foundations to Engineering (QIP)

2020 års konferens blir den 21:a i ordningen:

Quantum Information and Probability: from Foundations to Engineering (QIP)