Teleborgs slott

The Annual Quantum Foundations Conference

En årlig matematikerkonferens på Linnéuniversitetet som var planerad att genomföras sommaren 2020 har till följd av den rådande situationen flyttats fram till den 14-17 juni 2021.

Linnéuniversitetets årligen återkommande internationella forskningskonferens med inriktning på kvantteknikens fundament, teorier och experiment.

Arrangör: forskargruppen International Centre for Mathematical Modelling in physics, engineering and cognitive sciences (ICMM).

14-17 juni 2021 (nytt datum): Quantum Information and probability: from Foundations to Engineering (QIP)

2021 års konferens kommer att bli den 21:a konferensen i följd inom detta område:

Quantum Information and Probability: from Foundations to Engineering (QIP)