Teleborgs slott

The Annual Quantum Foundations Conference

En årlig konferens för matematiker vid Linnéuniversitetet.

Linnéuniversitetets årligen återkommande internationella forskningskonferens med inriktning på kvantteknikens fundament, teorier och experiment.

Arrangör: forskargruppen International Centre for Mathematical Modelling in physics, engineering and cognitive sciences (ICMM).

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar kring konferensen, vänligen mejla quantumfoundations@lnu.se

14-17 juni 2022: QIP22

Nästa konferens med denna inriktning arrangeras 14-17 juni 2022 och kommer att ha temat Quantum Information and Probability: from Foundations to Engineering (QIP22).

För mer information se nedan.

Kommande och tidigare konferenser