Teleborgs slott

The Annual Quantum Foundations Conference

En årlig konferens för matematiker vid Linnéuniversitetet.

Linnéuniversitetets årligen återkommande internationella forskningskonferens med inriktning på kvantteknikens fundament, teorier och experiment.

Arrangör: forskargruppen International Centre for Mathematical Modelling in physics, engineering and cognitive sciences (ICMM).

Nästa konferens inom detta område kommer att arrangeras den 11-14 juni 2024 - se länk till dess webbplats i listan nertill!

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar kring konferensen, vänligen mejla quantumfoundations@lnu.se

 

Kommande och tidigare konferenser