Ett frö växer i en hand

RUC-råd

Regionalt utvecklingscentrum, RUC, arrangerar RUC-råden som är en regional mötesplats för huvudmännens utvecklingsledare. Tillsammans med huvudmän och yrkesverksamma inom skolväsendet, arbetar RUC för skolutveckling och fortbildning av lärare och ledare inom skolväsendet.

Tre gånger per år äger RUC-råden rum. Information och samtal om nationell, regional och lokal fortbildning och verksamhetsutveckling för skolväsendet är alltid en programpunkt. Ett annat centralt innehåll är pågående och kommande utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet.

Nästa RUC-råd planeras den 4 oktober i Växjö.
Välkommen!