Ett frö växer i en hand

RUC-råd

RUC-råden är en regional mötesplats för huvudmännens utvecklingsledare.

Tre gånger per år äger RUC-råden rum. Information och samtal om nationell, regional och lokal fortbildning och verksamhetsutveckling är alltid en programpunkt. Ett annat centralt innehåll är pågående och kommande utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet.

Nästa RUC-råd planeras att äga rum digitalt den 1 december 2020.