Bild för konferensen SKÅNK2021
- Heldag

SKÅNK 2021 - Skogen och framtiden

SKÅNK är konferensen om skogens mångfald av natur- och kulturmiljöer. Den är mötesplatsen för forskningen, myndigheterna, skogsbruket och civilsamhället.

Konferensen belyser följande teman: aktuella forskningsfrågor, antikvarisk och vetenskaplig metodutveckling samt kommunikativa och förmedlande insatser om skogens kulturarv.

  • Hur ska kulturarvet i skogen brukas framöver?
  • Hur har kulturarvssektorn fångat utvecklingen på det digitala området?
  • Vad kan kulturarvssektorn lära sig av skogsbrukets långa planeringscykler?
  • Hur kan skogsbruks- och kulturarvssektorn samarbeta för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete?

För tredje gången anordnas konferensen SKÅNK. Den 5-7 oktober står Linnéuniversitetet tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län som värd. Anmälan öppnar den 14 juni och genomförandet sker om Covid19-läget så tillåter. Uppdatering av dagsläget lämnas fredagen den 11 juni.

Alla är välkomna att delta i konferensen och att anmäla ett föredrag eller en poster. Läs mer under fliken "Call for Papers". Skicka in ditt bidrag senast den 15 april.

Konferensen riktar sig också till studenter. Läs mer under fliken "Student".

SKÅNK arrangeras av Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna, Linnéuniversitetet, Karlstad universitet och Uppsala universitet.

 

- Heldag Kalmar Peter Skoglund Lägg till i din kalender