Äppelblomma
- Heldag

Vi kommer att genomföra konferensen ’Teachers Matter - but How?’ i höst!

Den 13-15 oktober 2021 arrangeras forskningskonferensen Teachers Matter - but How? på Linnéuniversitetet i Växjö.

Konferensen har skjutits upp ett år på grund av pandemin, men i år kommer den att genomföras. Vi planerar för en hybridkonferens, vilket innebär att konferensen i första hand kommer att ske på plats i Växjö, givet att vi då kan träffas och resa utan restriktioner. Konferensen kommer också att vara möjlig att delta i digitalt. Om det fortfarande råder restriktioner för pandemin i början av oktober flyttas hela konferensen online.

Temat för denna forskningskonferens är nya sätt att utforska undervisning och lärande inom utbildning. Det övergripande temat handlar om hur vi kan förstå kärnfrågorna inom pedagogik och Didaktik idag. Ett centralt intresse riktas mot hur man vi med kritiskt utforskande teorier kan nå ny kunskap om undervisning i förskolan, skolan och universitetet, som främjar kvaliteten i undervisningen. Med vilka grundläggande begrepp och ur vilka perspektiv kan vi öka vår kunskap? Vilka är utsikterna att gå bortom klyftan mellan det tyskspråkiga begreppet ”Didaktik” och den engelskspråkiga termen ”pedagogik” - eller skillnaden mellan läroplan och pedagogik? Vad har pedagogik och Didaktik att erbjuda i förhållande till undervisning uppfattat som moralisk handling - i enlighet med ett filosofiskt förslag om innebörden av undervisning? Och var står forskningsfronten inom klassrumsforskning idag?

Det specifika med denna internationella forskningskonferens är att kritiskt granska villkoren för undervisning som betonas i policy- och läroplaner från pedagogiska, filosofiska och sociologiska perspektiv genom att fokusera på teoretiska begrepp i termer av Didaktik, pedagogik, demokrati och rättvisa. Vi välkomnar forskare att ta upp ämnen inom konferensens teman i parallella presentationer.

Keynotes

Professor Barbara Comber, University of South Australia: Classroom participation – Teachers’ work as listeners

Professor Anna Sfard, University of Haifa: The devil in details – Teaching as managing inter-discursive gaps

Professor Kirsti Klette, Oslo University: Teaching Matters – towards a common language for teaching? How research on curriculum and instruction contribute to a shared vision of teaching and possible improvement of schooling

Professor Katherine Schultz, University of Colorado Boulder: The role of listening and silence in classroom participation

Professor Stefan Hopmann, Vienna University: Didaktik and Democracy

Viktiga datum

  • Inlämning av abstracts: 15 mars – 15 maj, 2021
  • Besked om abstracts: 1 juni, 2021
  • Registrering: 1 augusti - 15 september, 2021. Vid registrering anmäler du om du deltar på plats eller önskar delta online.

Second announcement (i utskrivbar pdf)

Läs mer på den engelska webbsidan.

- Heldag Linnéuniversitetet, Växjö Ulrika Bossér Lägg till i din kalender