The power of a flower
- Heldag
Konferens

The Fantastic in Cultural History - Inventorying a growing research field

Välkomna till den tvärvetenskapliga forskningskonferensen The Fantastic in Cultural History – Inventorying a growing research field.

Konferensen hålls den 20–21 juni 2022 på Linnéuniversitetet i Växjö och det fantastiska sagopalatset, Teleborgs slott.

Fantastiken är ett kulturfenomen med en lång historia av spektakulära uttryck som brukats för att förstå, hantera och förmedla kunskap om världen. Syftet med konferensen är att föra samman forskare ifrån olika vetenskapliga fält och erbjuda deltagarna möjlighet att på ett lekfullt sätt utforska fantastikens fält i dess bredaste mening.

För att få veta mer om konferensen hänvisar vi till den internationella sidan. Där presenterar vi konferensen mer utförligt och förmedlar detaljerad information om: call for papers, viktiga datum, program, registrering och avgifter samt logi.

Till konferensens engelska sida

 

- Heldag Hus K, sal Weber Lägg till i din kalender