Unesco Chair on Heritage Futures
Heldag

FRAMFLYTTAD: Unesco-dag vid Linnéuniversitetet

Välkommen till en Unesco-dag vid Linnéuniversitetet. På den här dagen får du en unik möjlighet att lära dig mer om UNESCO:s arbete i Sverige. Du kommer att träffa de svenska Unesco-professorerna tillsammans med företrädare för Svenska Unescorådet och höra om deras nuvarande aktiviteter och prioriteringar för framtiden.

Dagen är framflyttad. Information om nytt datum för Unesco-dagen kommer. Tack för visat intresse!

 

Programmet inleds på förmiddagen av rektor Peter Aronsson och Unescorådets ordförande Lena Sommestad, därefter håller de svenska Unesco-professorerna korta presentationer.

På eftermiddagen erbjuds två öppna föreläsningar. Programmet hittar du nedan. 

Unescoprofessorer – brobyggare mellan forskning, policy och civilsamhälle.

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig. Dagen är öppen för medarbetare och studenter vid Linnéuniversitetet. Deltagande är kostnadsfritt, anmälan är obligatorisk till förmiddagens program. Skicka in din anmälan senast den 25 mars. Till eftermiddagens öppna föreläsningar krävs ingen anmälan.

LNU har en Unescoprofessur sedan 2017. Intresserad av vårt arbete? lnu.se/en/unescochair

Följ oss på Twitter: @UnescoChairLNU

Vid frågor kontakta unesco-heritage-futures@lnu.se