Unesco Chair on Heritage Futures
Heldag
Unesco-dag vid LNU

FRAMFLYTTAD: Unesco-dag vid Linnéuniversitetet

Välkommen till en Unesco-dag vid Linnéuniversitetet. På den här dagen får du en unik möjlighet att lära dig mer om UNESCO:s arbete i Sverige. Du kommer att träffa de svenska Unesco-professorerna tillsammans med företrädare för Svenska Unescorådet och höra om deras nuvarande aktiviteter och prioriteringar för framtiden.

Dagen är framflyttad. Information om nytt datum för Unesco-dagen kommer. Tack för visat intresse!

 

Programmet inleds på förmiddagen av rektor Peter Aronsson och Unescorådets ordförande Lena Sommestad, därefter håller de svenska Unesco-professorerna korta presentationer.

På eftermiddagen erbjuds två öppna föreläsningar. Hela programmet publiceras längre fram.

Unescoprofessorer – brobyggare mellan forskning, policy och civilsamhälle.

LNU har en Unescoprofessur sedan 2017. Intresserad av vårt arbete? lnu.se/en/unescochair

Följ oss på Twitter: @UnescoChairLNU

Vid frågor kontakta unesco-heritage-futures@lnu.se