Blommande träd Kalmar
- Heldag

Välkommen till UniLink Arenaträff på Linnéuniversitetet

Har vi samverkansmetoder för att kvalitetssäkra utbildning?

Linnéuniversitetet bjuder in till två halvdagar kombinerade fysiska och digitala dialogseminarier och workshop för dig som är intresserad av samverkansfrågor kopplat till utbildning.

Preliminärt program:

20 oktober:

Samverkan som en kvalitetsaspekt i utbildningarna.
Hur måste samverkan fungera kopplat till utbildningarna/studenterna för att det ska ge rätt effekter, stärka kvaliteten i utbildningarna, och angöra till arbetsgivarna. Hur systematiserar vi det?

Den röda tråden mellan utbildning, alumn, och livslångt lärande.
Format: Inspirationsworkshop i olika grupper. Hur hitta bättre sätt att jobba? Samskapande av idéer.

21 oktober:

I en tid av stora samhällsutmaningar 
Hur kan den högre utbildningen bli en tydligare del av lösningen? 

Behålla, utveckla och slänga?
Vad tar jag med mig hem? Hur fortsätter vi lära av varandra hur vi ska jobba med samverkan inom utbildning? Erfarenhetsdelning och personliga perspektiv

Mer information om programmet samt anmälningslänk kommer i mitten av september men save the date redan nu!

Arenaträffen anordnas inom ramen för UNILINK och riktar sig till personal på lärosäten som arbetar med samverkansfrågor med syftet att utbyta erfarenheter, diskutera aktuella frågor samt utveckla och tillvarata gemensamma intressen.  

- Heldag Kalmar samt digitalt Lägg till i din kalender