Växjökonferensen

Växjökonferensen

Växjökonferensen är en anrik årlig konferens. Den har under lång tid fungerat som en nationell arena för information och samtal kring aktuella samt framtida skol- och utbildningsfrågor.

Växjökonferensen är ett samarrangemang av Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg. Den riktar sig till utbildningspolitiker, förvaltningstjänstemän, rektorer, fackliga organisationer, studie- och yrkesvägledare samt lärare på grundskola, gymnasium och högskola/universitet.

Sedan 2015 arrangeras Växjökonferensen på Linnéuniversitetet i slutet av januari månad. Gå till vaxjokonferensen.se för mer information om 2024 års konferens. 

Växjökonferensens teman

2024: Från utmaningar till möjligheter – Innovativt ledarskap för en skola i en
föränderlig tid
2023: Ledarskap i och av skolan – När omvärlden förändras
2022: Samhälle och skola i förändring – Att utbilda för framtiden
2021: En likvärdig skola – Lika tillgång till lika utbildning
2020: Handlingskraft för en hållbar skola
2019: Skolutveckling – Mod att våga, lust att lära
2018: Skolutveckling – Förstå, Förklara och Förbättra
2017: Att leda mot framtidens kompetenser – Mod, motivation, nyfikenhet
2016: Vikten av att länka rätt – Svensk skola och styrkedjan
2015: Skola – Pisa – Framtiden, slaget om den svenska skolan
2014: Industrin, jobben, framtiden – Teknisk utbildning i förändring