Växjökonferensen

Växjökonferensen

Växjökonferensen är en anrik årlig konferens. Den har under lång tid fungerat som en nationell arena för information och samtal kring aktuella samt framtida skol- och utbildningsfrågor.

Växjökonferensen är ett samarrangemang av Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg. Den riktar sig till utbildningspolitiker, förvaltningstjänstemän, rektorer, fackliga organisationer, studie- och yrkesvägledare samt lärare på grundskola, gymnasium och högskola/universitet.

Sedan 2015 arrangeras Växjökonferensen på Linnéuniversitetet - tidpunkten är slutet av januari månad. 2022 års konferens - som nyss har avslutats! - var den 34:e i ordningen. Nu vilar vi oss lite innan vi börjar planera för nr 35.

Väl mött igen 2023!

2022: Samhälle och skola i förändring - Att utbilda för framtiden
2021: En likvärdig skola - Lika tillgång till lika utbildning
2020: Handlingskraft för en hållbar skola
2019: Skolutveckling – Mod att våga, lust att lära
2018: Skolutveckling – Förstå, Förklara och Förbättra
2017: Att leda mot framtidens kompetenser – mod, motivation, nyfikenhet
2016: Vikten av att länka rätt – svensk skola och styrkedjan
2015: Skola – Pisa – Framtiden, slaget om den svenska skolan
2014: Industrin, jobben, framtiden – teknisk utbildning i förändring

Vill du läsa mer om tidigare konferenser? Gå vidare till vaxjokonferensen.se