Yrkeslärarkonferensen

Yrkeslärarkonferensen

Årligen sedan 2012 arrangeras under november månad Yrkeslärarkonferensen, en konferens som tar upp aktuella frågor för yrkeslärare.

Referensgruppen för nätverk för yrkeslärare, bestående av verksamma yrkeslärare från olika yrkesprogram och av en rektor från en skola med företrädesvis yrkesprogram, följer upp konferensens innehåll och form utifrån konferensdeltagarnas utvärderingar och föreslår innehåll för kommande konferens. Hittillsvarande konferenser har haft följande teman:

  • Bedömning i yrkesämnen
  • Särskilda insatser för yrkeselever
  • Gymnasiearbetet – ett samarbete mellan skola och bransch
  • Yrkesutbildning i förändring – en mötesplats för skola och bransch
  • Yrkeselever i gränslandet
  • Elevers språkutveckling i yrkesämnen
  • Yrkesstolthet

Yrkeslärarkonferensen är även en del av #EUVocationalSkills: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/ 

Den 17 november 2022 bjuder vi in till nästa konferens. För mer information se nedan.

Välkommen önskar
Nätverk för yrkeslärare genom Viktoria Grahn Johansson och Anders Ingwald.