Byggnad

Kris och säkerhet

Vid krissituation eller olycka

Skaffa en snabb överblick

Vad har hänt?
Hur många är drabbade?
Är någon skadad?
Är det möjligt att ge första hjälpen?
Finns någon kvar i olycksområdet?

Ring SOS Alarm, larmnummer 112, vid nödläge för att tillkalla

  • ambulans
  • räddningstjänst
  • polis

Vid icke akuta ärenden ringer du polisen på telefon 114 14. Vill du få eller lämna information vid allvarlig olycka eller kris ring SOS Alarm på telefon 113 13.

Vid större olycka eller händelse kontakta Linnéuniversitetets krisledning

Under kontorstid

Via universitetets växel, 0772-28 80 00

Efter kontorstid

Securitas i Kalmar, telefon 010-470 52 59
Securitas i Växjö, telefon 010-470 52 49

Behöver du hjälp av väktare?

Vid situationer som kräver externa insatser för assistans vänder du dig direkt till Securitas på telefon:

Kalmar: 010-470 52 59
Växjö: 010-470 52 49

Läs mer om Linnéuniversitetets krisledning och krisorganisation på intranätet Medarbetare.

Här finns hjärtstartare i universitetets lokaler

Kalmar

Falken, Nygatan 18b: I entréhallen (rum 102)
Kalmar Nyckel, plan 2, Gröndalsvägen 19: I entréhallen (A23:11B)
Kalmar Nyckel, Gröndalsvägen 19: I entréns reception (A21:11)
Kocken, hus A, Landgången 4: I korridoren (A301)
Kocken, hus BC, plan 2, Landgången 4: I korridoren (B219 utanför B223)
Norrgård, Norra vägen 49: I entréhallen (rum 101)
Storken, plan 1, Stagneliusgatan 14: Utanför grupprum 1115
Trångsundet, Karlstorpsvägen 16: I entrén (rum 101)
Universitetsbiblioteket, Nygatan 18: Vid utlåningsdisken (rum 102)
Västergård, Smålandsgatan 26: I entrén (rum B1007)

Växjö

Hus B: I korridoren (B1010)
Hus E: Vid hiss i övre hallen (rum E2047)
Hus H: I huvudentrén vid Infocenter (rum H1111)
Hus J: I korridoren (J1080)
Hus N: I korridoren (N1004, bredvid IKEA-salen)
Hus P: I korridoren (P102)
Hus UB: Vid infodisken (UB1032)

Säkerhetsansvarig

Begreppet säkerhet delas vid Linnéuniversitetet in i fem delområden: fysisk säkerhet, informationssäkerhet, IT-säkerhet, miljösäkerhet samt personsäkerhet. Det finns en säkerhetsgrupp där de olika delarna finns representerade.

Säkerhetsansvarig på Linnéuniversitetet är Jörgen Franzén.