med anledning av corona

Coronaviruset och Covid-19: Information till studenter

För närvarande är all undervisning och alla examinationer vid Linnéuniversitetet digitala, och detta gäller till den 30 augusti. Vår inriktning för höstterminen 2020 är att vi vill välkomna dig som är student till den utbildning och kurs som du sökt och blivit antagen till. För de flesta studenter innebär det att studierna sker i universitetets lokaler. Undervisning och examinationer samt kulturella och sociala aktiviteter sker i våra lokaler för alla som sökt en kurs eller utbildning som ges på campus. Går du en distansutbildning ges den självklart på distans.

Sidan uppdaterades senast kl 09.00 den 15 juli.

Men samtidigt är det fortsatt osäkert hur pandemin utvecklar sig och vilka riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regeringen kommer att ge oss.

Därför måste vi vara beredda på att vi kan komma att behöva ändra oss. De kurser och program där svenska och internationella studenter studerar tillsammans kommer helt eller delvis att ges på distans via digitala plattformar. Du som student kommer att få besked från din kurs- eller programansvariga om hur undervisningen genomförs på bästa sätt.

Regeringen meddelade den 29 maj att universitet och högskolor nu kan förbereda sig för att övergå till mer av undervisning på campus. Men lärosätena har ett ansvar att anpassa undervisningen och minska smittspridning. Ett stort personligt ansvar ligger också på studenterna. Att klara av sina studier men också att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom, hålla avstånd och tvätta händerna.

Regeringens besked gäller tills vidare, men om situationen förändras så är de redo att vidta åtgärder. Det går därför inte att utesluta att distansundervisning som huvudregel kan bli aktuell igen om så krävs.

Från och med den 13 juni kan symptomfria personer resa inom Sverige. För att lättnaderna i reserekommendationerna ska fungera gäller det att alla följer reglerna om att hålla fysiskt avstånd mycket noggrant, något som nu blir ännu viktigare än tidigare, uppger regeringen och Folkhälsomyndigheten. Regeringen betonar även att faran inte är över och att Sverige fortfarande befinner sig i ett allvarligt läge.

Här finns vanliga frågor och svar kring coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Linnéuniversitetet följer Folkhälsomyndighetens och utrikesdepartementets rekommendationer och har en krisledningsgrupp som arbetar med frågorna och noga följer händelseutvecklingen.

FAQ för dig som student

FAQ allmänna frågor

Länkar till andra myndigheter