med anledning av corona

Coronaviruset och covid-19: Information till studenter

Här har vi samlat Linnéuniversitetets information kring coronaviruset och covid-19 för studenter. Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och har en krisledningsgrupp som arbetar med frågorna och noga följer händelseutvecklingen.

Senast uppdaterad kl 08.10 den 16 mars.

All undervisning och alla examinationer som kan genomföras i digital form ska vara digitala. Fysisk undervisning och examination ska enbart ske i de fall där det är nödvändigt. Detta gäller för Linnéuniversitetet till och med den 30 juni. Du ska också ovillkorligen stanna hemma om du har symptom på förkylning eller influensa. Har du bekräftad covid-19 ska du rapportera det till din lärare. 

Vi uppmanar också dig som är student och inte har schemalagd undervisning i våra lokaler att i största möjliga mån plugga hemifrån. Våra lokaler är dock fortsatt öppna och kan användas för självstudier, till exempel har universitetsbiblioteket öppet, men med begränsade öppettider

I universitetets lokaler gäller utglesning och distansering vid all undervisning och examination, liksom överallt annars lokalerna. Vi undviker fysisk närkontakt, trängsel och sammankomster med fler än 50 personer. 

Har du frågor eller funderingar på vad som gäller för Linnéuniversitetet kontakta coronainfo@lnu.se.

Rapportera oro och sjukdom

Aktuella frågor just nu

Vid sjukdom eller smitta

Studier, undervisning och tentor

Du får detaljerad information av din kurs- eller programansvariga hur dina studier påverkas. Du hittar också information på din kurs- eller programsida och på MyMoodle (länkat från kurs- och programsidorna).

Länkar till andra myndigheter 

Kontakt

Universitetets krisledningsgrupp för corona består av prorektor, förvaltningens avdelningschefer, kanslichefer, representanter från studentkåren samt ett ledningsstöd. Sammankallande är chefen för studerandeavdelningen.

Har du frågor eller funderingar på vad som gäller för Linnéuniversitetet kontakta coronainfo@lnu.se.