med anledning av corona

Coronaviruset och covid-19: Information till studenter

Här har vi samlat Linnéuniversitetets information kring coronaviruset och covid-19 för studenter. Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och har en krisledningsgrupp som arbetar med frågorna och noga följer händelseutvecklingen.

Senast uppdaterad kl 14.20 den 1 juli.

All undervisning och alla examinationer som kan genomföras i digital form vid Linnéuniversitetet ska vara digitala till och med den 29 augusti. Fysisk undervisning och examination ska enbart ske i de fall där det är nödvändigt under den här tiden. 

När det gäller höstterminen 2021 arbetar vi för att undervisningen ska ges som planerat från terminsstart. För att det ska lyckas behöver utvecklingen för smittspridning och vaccinationer fortsätta i positiv riktning, samtidigt som vi genomför försiktighetsåtgärder i våra lokaler. Vi har beredskap för digital undervisning om läget för smittspridningen kräver det. 
Information om vad som gäller för just ditt program eller din kurs får du via din program- eller kursansvarig. För dig som är ny student har vi samlat all information inför terminstarten på en sida, https://lnu.se/student/ny-student/ 
 

Har du frågor eller funderingar på vad som gäller för Linnéuniversitetet kontakta info@lnu.se

Rapportera oro och sjukdom

Aktuella frågor just nu

Vid sjukdom eller smitta

Studier, undervisning och tentor

Du får detaljerad information av din kurs- eller programansvariga hur dina studier påverkas. Du hittar också information på din kurs- eller programsida och på MyMoodle (länkat från kurs- och programsidorna).

Länkar till andra myndigheter 

Kontakt

Universitetets krisledningsgrupp för corona består av prorektor, förvaltningens avdelningschefer, kanslichefer, representanter från studentkåren samt ett ledningsstöd. Sammankallande är chefen för studerandeavdelningen.

Har du frågor eller funderingar på vad som gäller för Linnéuniversitetet kontakta info@lnu.se.