med anledning av corona

Coronaviruset och covid-19: Information till studenter

Här har vi samlat Linnéuniversitetets information kring coronaviruset och covid-19 för medarbetare och chefer. Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer.

Senast uppdaterad kl 13.45 den 2 december.

Vi hälsar dig välkommen till dina studier höstterminen 2021 på campus eller digitalt. Det kommer att se lite olika ut om du har dina studier digitalt, på plats i våra lokaler eller om du har både och. Information om vad som gäller för just din kurs får du av din program- eller kursansvarig. 

Information om vad som gäller för just ditt program eller din kurs får du via din program- eller kursansvarig. För dig som är ny student har vi samlat all information inför terminstarten på en sida, information för dig som är ny student.

Vi har under höster 2021 gjort några förändringar i universitetets information om coronaviruset och covid-19 och i vår hantering av pandemins följder. Till exempel har formuläret för orosanmälan stängs ner. Kontakta din lärare eller studerandeskyddsombuden på Linnékåren om du känner oro eller vill uppmärksamma en händelse. 
Med anledning av den ökade smittspridningen i våra regioner, och det faktum att Folkhälsomyndigheten flaggar för att fler restriktioner kan komma, har universitettets  krisledningsgrupp för corona åter aktiverats. 
 
Vi har även aktiverat funktionsmejladressen coronainfo@lnu.se, så har du frågor kring universitetets arbete med coronafrågorna är du välkommen att höra av dig dit. 

 

Aktuella frågor just nu

Vid sjukdom eller smitta

Studier och undervisning

Du får detaljerad information av din kurs- eller programansvariga om dina studier påverkas. Du hittar också information på din kurs- eller programsida och på MyMoodle (länkat från kurs- och programsidorna).

CSN har samlat information om vad som gäller på sin webbplats.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har hävt i princip samtliga restriktioner med anledning av coronaviruset från den 29 september 2021.

Länkar till andra myndigheter 

Kontakt

Universitetets krisledningsgrupp för corona är inte längre aktiv. Beredskap finns för att återuppta den om situationen så kräver.

Har du frågor eller funderingar kontakta coronainfo@lnu.se