med anledning av corona

Coronaviruset och covid-19: Information till studenter

All undervisning och alla examinationer som kan genomföras i digital form ska vara digitala. Fysisk undervisning och examination ska enbart ske i de fall där det är nödvändigt. Det har nu rektor beslutat. Beslutet gäller från den 1 december och som längst till och med den 28 mars (det vill säga halva vårterminen). Ändrar myndigheterna sina rekommendationer och beslut med anledning av covid-19 kan universitetet också behöva ändra det här beslutet.

Sidan uppdaterades senast kl 08:05 den 1 december.

För närvarande är cirka 95 procent av all undervisning och alla examinationer digitala, men vi arbetar för att öka den andelen ännu mer. 

Linnéuniversitetet följer de nationella och lokala föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som beslutas av Folkhälsomyndigheten eller regeringen för att minska smittspridningen. Gränsen om maximalt åtta personer vid allmän sammankomst omfattar dock inte undervisning, examination eller annan intern verksamhet vid universitet och högskolor. Linnéuniversitetet har valt att även fortsättningsvis begränsa antalet deltagare vid sammankomster inom universitetet till maximalt 50 personer.

Vi uppmanar dig som är student och inte har schemalagd undervisning att i största möjliga mån plugga hemifrån. Våra lokaler är dock fortsatt öppna, till exempel har universitetsbiblioteket öppet som vanligt. Men i Kalmar stängs dock universitetsbiblioteket tillfälligt den 23 november-18 januari eftersom det då flyttar till de nya lokalerna på Universitetskajen. Under den perioden hittar du bibliotekets begränsade service i hus Radix, nära Infocenter (Ra1111).

 
I övrigt gäller myndigheternas rekommendationer.
 
Kort om den här sidan

 

 

FAQ: Hösten -20 och våren -21

 

FAQ: Symptom, testning och bekräftad covid-19

FAQ: Mitt eget ansvar som student

FAQ: Studier och undervisning

FAQ: Universitetets beredskap

Länkar till andra myndigheter