Rapportera särskilda händelser eller oro med anledning av corona och covid-19

Här kan du rapportera händelser som skapar oro eller som direkt strider mot gällande restriktioner med anledning av coronaviruset och covid-19.

Det är bra om du berättar utförligt var, när och vad som har hänt. Berätta gärna vilken föreläsning, tenta, möte eller annat det gäller. Genom att vara tydlig när du berättar gör du det lättare för oss att förebygga så det inte händer igen.

Om du vill kan du vara anonym.

De uppgifter du lämnar tas om hand av universitetets krisledningsgrupp. Om möjligt lämnas också uppgifterna vidare till ansvarig chef som får i uppdrag att försöka se till att det inte händer igen.

Gäller uppgifterna en eller flera studenter eller anställda?
Vilken ort?

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.