Studenter och patient på Hälsomottagningen

Hälsomottagningen i Kalmar

Har du tänkt att du vill göra något för att befrämja din hälsa? Då är du välkommen att ta kontakt med oss på Lärandeenhet Hälsomottagningen och boka en kostnadsfri tid. På hälsomottagningen arbetar studenter hälsofrämjande, i slutet av sin sjuksköterskeutbildning eller i sin specialistutbildning till distriktssköterska, under kvalificerad handledning.

Hälsobefrämjande aktiviteter

...kan vara att du lyssnar på din kropp och själ och återhämtar krafter på olika sätt

Vi erbjuder:

Samtal om din hälsa, livskvalitet och levnadsvanor

Konditionstest på cykel

Kontroll av blodtryck, puls, längd, vikt, BMI, midjemått och urinprov.

Beröringsmassage av händerna

Tar ca 40 minuter

Stavgång

Instruktioner ges, stavar finns att låna och man kan gå flera i grupp och gärna återkommande. Tar ca 30 minuter.

Hälsomottagningen är stängd tills vidare p g a coronaviruset

Besöken kan du göra måndag–torsdag, 09.00–15.00.
Tidsbeställning gäller för samtliga aktiviteter.
Boka tid på tel: 0480-44 64 77

Uppföljande besök kan bokas efter tre, sex eller tolv månader.

Besöksadress: Hus Vita, Norra Kajplan 6

E-post: halsomottagningen.kalmar@lnu.se

samtal om hälsa