Huvudentrén till hus Vita med hälsomottagningen till vänster

Hälsomottagningen i Kalmar

Har du tänkt att du vill göra något för att befrämja din hälsa? Då är du välkommen att ta kontakt med oss på Hälsomottagningen i Kalmar och boka en kostnadsfri tid. På hälsomottagningen arbetar studenter hälsofrämjande, i slutet av sin sjuksköterskeutbildning eller i sin specialistutbildning till distriktssköterska, under kvalificerad handledning.

Hälsobefrämjande aktiviteter kan vara att du lyssnar på din kropp och själ och återhämtar krafter på olika sätt.

Vi erbjuder

  • Samtal om din hälsa, livskvalitet och levnadsvanor
  • Kontroll av blodtryck, puls, längd, vikt, BMI, midjemått och urinprov
  • Beröringsmassage av händerna (tar ca 40 minuter)
  • Stavgång (instruktioner ges, stavar finns att låna och man kan gå flera i grupp och gärna återkommande, tar ca 30 minuter)

Välkommen att boka tid för hälsosamtal och andra hälsobefrämjande aktiviteter

Hälsomottagningen har öppet varje måndag och tisdag, mellan klockan 9.00-15.00, från den 13 februari till och med den 14 maj 2024.

Via telefon: 0480-44 64 77

Via mejl: halsomottagningen.kalmar@lnu.se 

Besöksadress: Norra Kajplan 6, hus Vita, Kalmar