Huvudentrén till hus Vita med hälsomottagningen till vänster

Hälsomottagningen i Kalmar

Har du tänkt att du vill göra något för att befrämja din hälsa? Då är du välkommen att ta kontakt med oss på Lärandeenhet Hälsomottagningen och boka en kostnadsfri tid. På hälsomottagningen arbetar studenter hälsofrämjande, i slutet av sin sjuksköterskeutbildning eller i sin specialistutbildning till distriktssköterska, under kvalificerad handledning.

Hälsobefrämjande aktiviteter

...kan vara att du lyssnar på din kropp och själ och återhämtar krafter på olika sätt.

Vi erbjuder

  • Samtal om din hälsa, livskvalitet och levnadsvanor
  • Kontroll av blodtryck, puls, längd, vikt, BMI, midjemått och urinprov
  • Beröringsmassage av händerna (tar ca 40 minuter)
  • Stavgång (instruktioner ges, stavar finns att låna och man kan gå flera i grupp och gärna återkommande, tar ca 30 minuter)

Välkommen att boka tid för hälsosamtal och andra hälsobefrämjande aktiviteter

Hälsomottagningen har öppet måndagar och tisdagar kl. 9.00-15.00 under pågående termin.

Via telefon: 0480-44 64 77

Via mejl: halsomottagningen.kalmar@lnu.se 

Besöksadress: Norra Kajplan 6, hus Vita, Kalmar