Student och patient

Hälsomottagningen i Växjö

Välkommen till vår Hälsomottagning vid Linnéuniversitetet i Växjö! Vi har vår verksamhet vid en utbildningsmottagning på campusområdet. Alla är välkomna att besöka oss och vi har inget begränsat antal gånger man får komma.

På mottagningen arbetar sjuksköterskestudenter under handledning och erbjuder kostnadsfritt:

  • Samtal om hälsa och levnadsvanor
  • Kontroll av: blodtryck och puls
  • Lätt beröringsmassage med ekologiska oljor på underben och fötter eller underarmar och händer
  • Stavgång/ promenad i vackra omgivningar
  • Rörelseglädje: Övningar i grupp med enkla rörelser för att träna rörlighet och balans

Hälsomottagningen är stängd tills vidare p g a coronaviruset.

Vi har öppet
Måndag, Tisdag, Torsdag
Under pågående termin
Kl. 09.00-12.00

Bokning:
Via telefon 0470-76 75 89
Tala in ett meddelande om vi inte har möjlighet att svara.

Via mail: halsomottagningen.vaxjo@lnu.se

Hälsomottagningens syfte är att ge studenter möjlighet att interagera teoretiskt och praktiskt kunskap under lugna former i en behaglig miljö. Det finns alltid en lärare som är leg. sjuksköterska på Hälsomottagningen som studenterna kan rådgöra med vid behov. Vi har också uppsökande verksamhet och samarbetar med såväl Region Kronoberg som med kommunal vård och omsorg.

Vi har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen SFS
2009:400 och Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763.

Hitta till oss:

Hälsomottagningens ingång Linnéuniversitetet, Campus, Växjö, Trummenvägen 5, Hus J ingång från parkeringen närmast sjön Trummen.

 

Hälsommottagningen, huset utifrån