ögonundersökning

Optikermottagningen i Kalmar

Vi har vår verksamhet vid en utbildningsmottagning på universitetet. På mottagningen arbetar optikerstudenter under handledning.

Vi erbjuder en utförlig synundersökning utan kostnad.
Vi arbetar med skyddsutrustning och följer alla Folkhälsomyndighetens krav och rekommendationer så att ditt besök hos oss blir så säkert som möjligt.

  • Undersökningen tar ca1,5 timme
  • Du får ett recept som du kan använda hos valfri optiker
  • Alla över 8 år är välkomna
  • Vi har öppet vissa tider under terminerna.

Bokning:
Via e-post till optiker@lnu.se
eller telefon 0480-49 70 07 (från 23 februari 2021)

Hitta till oss:
Besöksadress Norra Kajplan 6,  Hus Vita Kalmar

Optikermottagningens syfte är att ge studenter möjlighet att interagera teoretiskt och praktiskt kunskap under lugna former i en behaglig miljö. Det finns alltid en lärare mottagningen som studenterna kan rådgöra med vid behov. Vi har också uppsökande verksamhet och samarbetar med såväl landsting som med kommunal vård och omsorg.

Vi har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen SFS
2009:400 och Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763.

Välkommen till optikerstudenterna!

Hitta till oss: