Två personer i samtal vid psykoterapimottagningen

Psykoterapimottagningen

Stress, grubbel, nedstämdhet och ångest kan innebära att tillvaron känns tung och svårbemästrad. För dig som känner igen dig i detta finns en möjlighet till samtalshjälp.

 

Psykologstudenterna vid Linnéuniversitetet ska under sista delen av sin 5-åriga utbildning lära sig psykoterapeutisk behandling. Därför har vi öppnat en särskild mottagning på universitetsområdet, där studenterna ska träffa klienter som söker dit. Psykologstudenterna får handledning av kvalificerade och erfarna psykologer och psykoterapeuter.

Föreståndarna på mottagningen kommer att välja ut de klienter som bedöms ha nytta av behandlingen och är lämpliga ur utbildningssynpunkt.

Trummenvägen 7b

Välkommen med din intresseanmälan!

Visa karta