Person, skugga

Behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet

På denna sida hittar du information om hur vi på Linnéuniversitetet hanterar dina personuppgifter. Har du fler frågor så finner du kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Linnéuniversitetet ansvarar för att all behandling av personuppgifter som äger rum inom verksamheten är korrekt och följer dataskyddsförordningen, (DFS) (General Data Protection Regulation, GDPR): Europaparlamentets och rådets förordning EU 2016/697).

För att organisera arbetet med GDPR har ett dataskyddsombud utsetts. Dataskyddsombudet leder en arbetsgrupp med medarbetare från olika avdelningar som hanterar personuppgifter i stor omfattning. I denna grupp finns representanter från IT-, kommunikation- personal- och studerandeavdelning, samt tillgång till juridisk kompetens.

Mer information

För mer information om behandling av personuppgifter och dataskyddsförordningen se Integritetsskyddsmyndigheten webb www.imy.se. Där hittar du också information hur du kontaktar Integritetsskyddsmyndigheten om du har klagomål på Linnéuniversitetets behandling av dina personuppgifter.