Kunskapsmiljöer – vårt sätt att möta samhällsutmaningar

För att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar krävs kunskap ur ett bredare och större perspektiv. På Linnéuniversitetet samlar vi därför framstående forskning, utbildning och samverkan i något vi kallar kunskapsmiljöer. Våra kunskapsmiljöer är tvärvetenskapliga för att sätta kunskap i rörelse över ämnesgränserna och ta ett mångsidigt grepp om utmaningarna.

Vårt samhälle står inför stora utmaningar inom många olika områden. Att möta dessa samhällsutmaningar med kunskap i kreativa miljöer som integrerar utbildning, forskning och samverkan – kunskapsmiljöer – är något som genomsyrar Linnéuniversitetets vision och arbete.

Sju av universitetets kunskapsmiljöer har fått den speciella benämningen Kunskapsmiljö Linné. Dessa har fokus på områdena utbildning, material, demokrati, vatten, digitalisering, miljö samt hälsa. De arbetar tvärvetenskapligt och knyter samman ämnen, institutioner och fakulteter för att ta ett mångsidigt grepp om samhällsutmaningarna inom varje område.

Om Kunskapsmiljö Linné och samhällsutmaningarna

Mer om kunskapsmiljöer

Ett av Linnéuniversitetets mål är att samla resurser och kompetenser i kunskapsmiljöer som integrerar utbildning, forskning och samverkan. Utgångspunkten är universitetets visions- och strategidokument och de diskussioner kring begreppet kunskapsmiljö som har förts i ett antal olika sammanhang.

Kunskapsmiljöer bildas när kompletta akademiska miljöer på ett särskilt sätt arbetar gemensamt för att möta samhällsutmaningar. Kompletta akademiska miljöer är ämnen där utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå ingår, där forskning bedrivs inom samma eller något närliggande ämne, samt där samverkan utvecklas.

En kunskapsmiljö omfattar alltså normalt flera ämnen och spänner över de organisatoriska gränser som finns på universitetet i form av institutioner och fakulteter. Den samlar ämnen eller delar av ämnen, forskningsenheter som Linnaeus University Centre, forskningsmiljöer, forskargrupper och forskningsprojekt, samt centra för samarbeten i form av nätverk, projekt etcetera.

Kunskapsmiljö Linné

Kunskapsmiljöer Linné är av rektor formellt inrättade kunskapsmiljöer vid Linnéuniversitetet. Dessa samlar kompetens från olika ämnen, antingen inom något av lärosätets många styrkeområden eller inom ett nytt, spirande och angeläget kunskapsområde – allt för att sätta kunskap i rörelse över ämnesgränserna och ta ett mångsidigt grepp om samhällsutmaningarna.

Tre Kunskapsmiljöer Linné startade 1 juli 2019 och fyra startade 1 mars 2020:

Under en treårsperiod kommer ytterligare Kunskapsmiljöer Linné att etableras, i flera omgångar.