pojke gör läxor vid köksbordet, mamma titta på, pappa sitter framför en dator

Såddprojekt: Digital transformation av kommunikationen mellan hem och skola

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer är att undersöka den digitala kommunikationen mellan skola och hem.

Namn
Digital transformation av kommunikationen mellan hem och skola
Sökande
Mattias Davidsson, Kristina Holmberg, Susanna Nordmark, Francis Palma
Projektperiod
? 2021–? 202?
Huvudsakliga forskningsområden
Utbildningsteknologi, datavetenskap, medieteknik och pedagogik.

Mer om projektet

Skiftet till en mer digital kommunikation mellan hem och skola har inte enbart förbättrat förutsättningarna för dialog, utan i vissa fall snarare gjort det svårare för båda parter. Ansvaret för elevernas utveckling och fostran är gemensamt. Samtidigt finns en uttalad problematik som handlar om att de digitala verktygen upplevs som krångliga ochtidskrävande och därmed inte särskilt användbara för varken föräldrar, lärare eller barn.

Såddprojekt inom Digitala transformationer

Läs mer om konceptet med såddprojekt och Digitala transformationers övriga såddprojekt.