Bild på bokhyllor med grafik

Såddprojekt: Trolling the library – det digitala hotet mot folkbibliotekets demokratiska uppdrag

Det övergripande syftet med detta såddprojekt är att undersöka hur högerradikala digitala angrepp mot folkbibliotek utvecklas, sprids och används och vilken logik som styr dessa attacker.

Fakta om projektet

Namn
Trolling the library – det digitala hotet mot folkbibliotekets demokratiska uppdrag
Sökande
Fredrik Hanell, Hanna Carlsson, Jukka Tyrkkö och Daniel Ocic Ihrmark
Projektperiod
1 augusti 2023 – 31 december 2023
Huvudsakliga områden
Forskning: Biblioteks- och informationsvetenskap, lingvistik, digital humaniora.
Finansiärer
Digitala transformationer och En ifrågasatt demokrati

Mer om projektet

Folkbiblioteken bidrar till att upprätthålla det svenska demokratiska styrelseskicket men möter i ökande grad ideologiskt färgade konflikter. Dessa konflikter rör huvudsakligen programverksamhet kopplad till kulturell eller sexuell mångfald, såsom sagostunder på arabiska eller Drag Queen Story Hour, och hot och hat riktas ofta mot enskilda bibliotek och enskilda bibliotekarier via sociala medier.

Projektet förenar kompetens från biblioteksforskning, netnografi och sentimentsanalys för att undersöka hur högerradikala digitala angrepp mot folkbibliotek utvecklas, sprids och används och vilken logik som styr dessa attacker. Därigenom kan projektet bidra till en förbättrad beredskap och förmåga att bemöta dessa hot.

Metodologiskt förväntas projektet bidra med ny kunskap om svensk sentimentsanalys och hur netnografi kan användas för att studera digitala påverkansförsök riktade mot offentliga, demokratifrämjande institutioner.

Vad är ett såddprojekt?

Ett såddprojekt är ett mindre projekt som finansieras av en kunskapsmiljö eller en forskargrupp vid universitetet. Avsikten är att starta och främja framstående forskning. Beroende på finansiär kan ett såddprojekt handla om att identifiera nya eller fördjupa befintliga samarbeten, gärna tvärvetenskapliga, att utforska forskningsfrågor i en förstudie, att samla empiriskt material eller att skriva en ansökan om externa forskningsmedel.

Digitala transformationers såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och Digitala transformationers övriga såddprojekt.