collage med finger som pekar på texten "digital transformation"

Såddprojekt: Den strategiska kompetenshanteringsprocessen, AI-baserade lösningar och det entreprenöriella tänket

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer är att matcha det senaste inom AI-baserade lösningar med de fyra faserna inom den strategiska kompetenshanteringsprocessen.

Namn
Den strategiska kompetenshanteringsprocessen, AI-baserade lösningar och det entreprenöriella tänket
Sökande
Jan Aidemark, Håkan Sterner och Hans Lundberg
Projektperiod
Nov–dec 2021
Huvudsakliga forskningsområden
Informatik, organisation och entreprenörskap

Mer om projektet

Detta projekt innehåller forskning om tillhandahållande, insamlande, utnyttjande och överföring av kompetens i organisationer (den strategiska kompetenshanteringsprocessen; SCMP), rollen för AI-baserade lösningar i SCMP, samt hur SCMP/AI-gränssnittet kan förstås när man använder "Entrepreneurial Mindset" (EM) som teoretisk och praktisk lins.

Såddprojekt inom Digitala transformationer

Läs mer om konceptet med såddprojekt och Digitala transformationers övriga såddprojekt.