Kvinna pekar på en framtida genomskinlig datorskärm.

Såddprojekt: Genus, entreprenörskap och digitalisering: Utmana ojämlikheten mellan könen i IKT-högskolan

Huvudsyftet för detta såddfinansieringsprojekt inom kunskapsplattformen Mobilising and Managing Sustainable Transition är att utforska sambandet mellan genus, entreprenörskap och informations- och kommunikationsteknik (IKT). Projektet syftar specifikt till att utforska varför kvinnor väljer vissa IKT-relaterade högskoleutbildningar framför andra, och hur de uppfattar och relaterar till entreprenörskap, till exempel som en naturlig utveckling efter examen. Teoretiskt sett syftar detta projekt till att utmana de vanliga representationerna av entreprenörskap och IKT som mansdominerade och manskönade fält genom att fokusera på kvinnors uppfattningar och perspektiv.

Namn
Gender, Entrepreneurship and Digitalization: Challenging Gender Inequality in ICT Higher Education 
Sökande
Erdelina Kurti - forskarassistent, institutionen för informatik, fakulteten för teknik
Mexhid Ferati - docent, institutionen för informatik, fakulteten för teknik
Viktorija Kalonaityte - docent, institutionen för organisation och entreprenörskap, ekonomihögskolan
Projektperiod
September-december 2022
Huvudsakliga forskningsområden
Digitala transformationer, digitalisering, entreprenörskap, IKT (högre utbildning inom informations- och kommunikationsteknik).

Mer om projektet

Feministiska entreprenörskapsforskare har upprepade gånger visat hur dominerande representationer av entreprenörskap ofta styrs av maskulinitet som en tyst norm, och att kvinnors och mäns entreprenörskap ofta jämförs utan en djupare könsanalys, vilket vanligtvis leder till att kvinnor framställs som mindre entreprenöriella och bristfälliga när de jämförs med sina manliga motsvarigheter.

En ofta förbisedd aspekt av genus och entreprenörskap är dock skärningspunkterna mellan den manliga könsbundna entreprenörsarketypen, teknik och digitalisering. Exempel på detta samspel är flera, allt från inkubatorer och investerare som är starkt orienterade mot högväxande teknologiföretag till idoliserade stjärnentreprenörer som Elon Musk, Bill Gates och Steve Jobs. Teknik, entreprenörskap och genus är med andra ord djupt sammanflätade, och för att förstå och utmana ojämlikheten inom entreprenörskap är det avgörande att synliggöra kopplingarna mellan entreprenörskap och IKT och att utmana ojämlikheten mellan könen inom IKT-området.

Såddprojekt inom Digitala transformationer

Läs mer om konceptet med såddprojekt och Digitala transformationers övriga såddprojekt.