Jobbplats

Såddprojekt: Implementeringskunskap som uppdragsutbildning – ett steg i den nationella satsningen Livslångt lärande

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer är att utifrån erfarenheter från programkurs med fokus på implementering undersöka förutsättningarna för att förmedla kunskaperna i kursen som en uppdragsutbildning.

Namn
Implementeringskunskap som uppdragsutbildning- ett steg i den nationella satsningen Livslångt lärande
Sökande
Patrik Elm och Malin Hofflander, institutionen för informatik, fakulteten för teknik, Lina Nilsson, institutionen för medicin och optometri, fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Projektperiod
220901–221231
Huvudsakliga forskningsområden
Informatik, digitalisering, e-hälsa, implementering, uppdragsutbildning

Mer om projektet

Sverige behöver vara redo för förändringar i arbetslivet som en pandemi kan bidra till, likaså hur förändringar som t. ex IT-utvecklingen och senarelagda pensionsavgångar inverkar på arbetsmarknaden. När förändringar ska införlivas är kunskap inom implementering nödvändig för att förändringar ska bli hållbara och varaktiga samt främja patienter, närstående och medarbetare. Utifrån erfarenheter från programkurs med fokus på implementering ska sådd-projektet undersöka förutsättningarna för att förmedla kunskaperna i kursen som en uppdragsutbildning.

Att utveckla och erbjuda en uppdragsutbildning om implementering inom hälsa, vård och omsorg kommer att främja nationella initiativ som livslångt lärande, vara ett stöd för patienter och medarbetare i förändringar av verksamheters arbete och stärka samverkan inom och utanför Linnéuniversitetet

Såddprojekt inom Digitala transformationer

Läs mer om konceptet med såddprojekt och Digitala transformationers övriga såddprojekt.