Foto: Romain Herault. Övning trafikolycka.

Såddprojekt: Interaktivt videoträningsverktyg och utveckling av utbildningsscenarion för akutsjukvård

Huvudsyftet för detta såddprojekt inom Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer är att tillsammans med EMS-experter validera de interaktiva videoträningsscenarier som skapats med deras samarbete innan de erbjuder dem till proffs och studenter.

Namn
Interaktivt videoträningsverktyg och utveckling av utbildningsscenarion för akutsjukvård
Sökande
Romain C. Herault och Martin Olsson
Projektperiod
5 april 2021-16 maj 2022
Huvudsakliga forskningsområden
E-hälsa

Mer om projektet

Läs mer om projektet på dess engelska webbsida:
Interactive video training tool and training scenario development for Emergency Medical Services

Såddprojekt inom Digitala transformationer

Läs mer om konceptet med såddprojekt och Digitala transformationers övriga såddprojekt.