collage med symboler på en bild på en person som springer

Såddprojekt: Paradoxen med för stor egenmakt: Har patientbemyndigande sina gränser?

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer är att undersöka effekten av den digitala transformation som pågår inom sjukvården i relation till individens egenmakt.

Namn
Paradoxen med för stor egenmakt: Har patientbemyndigande sina gränser?
Sökande
Imad Bani-Hani, Arianit Kurti, Zenun Kastrati, Patrik Elm, Patrick Bergman
Projektperiod
Nov–dec 2021
Huvudsakliga forskningsområden
Informatik, affärsintelligens och -analys, digitala transformationer, hälsa och sjukvård, digitala artefakter inom e-hälsa

Mer om projektet

Den snabba och avancerade digitala transformation som sker inom hälsorelaterade tjänster har gett oss en enorm mängd hälsorelaterad digital data som innehåller värdefull information. Dataanalys har potential att behandla sådan data och förse oss med betydelsefull och användbar information som ger oss möjlighet att fatta bättre beslut.

Mångfalden av den information vi får som individer är dock enorm. Det gör att beslutsprocessen i olika situationer blir mer komplex och ibland omgiven av tvetydighet och osäkerhet. Åtskilliga dimensioner påverkar vårt beslutsfattande, såsom vilken teknik som används, vår analytiska förmåga, informationsstress med mera.

Frågan kvarstår: Vilken är den idealiska mängd information vi behöver innan våra beslut äventyras? Finns det något som kan kallas "för stor egenmakt" (over empowerment på engelska)? Det finns ett behov av att undersöka konsekvenserna av informationsöverbelastning för vår egenmakt, särskilt när sådan information har att göra med vårt välbefinnande.

Såddprojekt inom Digitala transformationer

Läs mer om konceptet med såddprojekt och Digitala transformationers övriga såddprojekt.