Grafik: Om hälsa

Såddprojekt: Mitigating Health Inequalities in the Kronoberg Region - A Transdisciplinary System Thinking Approach

Det främsta syftet med detta såddprojekt inom kunskapsmiljön Digitala Transformationer är att främja tvärvetenskapligt samarbete för att identifiera och analysera faktorer som leder till hälsomässiga ojämlikheter i Kronobergsregionen, samt behoven och kraven för nya digitala lösningar för att mildra dem.

Läs mer om projektet på den engelska sidan

Vad är ett såddprojekt?

Ett såddprojekt är ett mindre projekt som finansieras av en kunskapsmiljö eller en forskargrupp vid universitetet. Avsikten är att starta och främja framstående forskning. Beroende på finansiär kan ett såddprojekt handla om att identifiera nya eller fördjupa befintliga samarbeten, gärna tvärvetenskapliga, att utforska forskningsfrågor i en förstudie, att samla empiriskt material eller att skriva en ansökan om externa forskningsmedel.

Digitala transformationers såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och Digitala transformationers övriga såddprojekt.