positionsmarkör på karta som ligger på en bärbar dator

Såddprojekt: Samspelet mellan big data och AI för att övervaka och hantera turistdestinationernas hållbarhet (TERESA)

Huvudsyftet för detta såddprojekt inom Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer är att undersöka processen för att utveckla och potentiellt implementera ett hållbarhetsramverk för Småland och Ölands destinationer som bygger på insamling och bearbetning av big data.

Namn
Samspelet mellan big data och AI för att övervaka och hantera turistdestinationernas hållbarhet (TERESA)
Sökande
Marianna Strzelecka, Fisnik Dalipi, Stephan Reinhold, Zenun Kastrati
Projektperiod
Aug–dec 2022
Huvudsakliga forskningsområden
Informatik, turismvetenskap

Mer om projektet

Turism kan leda till ekologiska och miljömässiga problem som förändrar landsbygdssamhällenas livsstil, vilket resulterar i djupgående effekter på regionalt välbefinnande. Utmaningen för turistdestinationer är att förstå och övervaka de turismindikatorer som påverkar hållbarhet.

Med hänsyn till de svenska turistpolitiska målen samt Agenda 2030 finns det ett uppenbart behov av att öka förståelsen för turismens omfattning i det lokala och regionala sammanhanget genom att analysera relevanta indikatorer, vilket skulle kunna ge bättre möjligheter att utvärdera och planera för turisminvesteringar. Endast genom data och deras korrekta analys kan intressenter planera lämpliga insatser för hållbar omvandling av destinationer. Dessutom har tekniker som kopplar samman big data om turister med maskininlärningstekniker, om de tillämpas effektivt, potentialen att omsätta insikter till mer personliga och mer hållbara erbjudanden som möter dessa turisters behov.

Med detta projekt syftar vårt multidisciplinära projektteam till:

På sikt föreställer vi oss ett större projekt för att utforska vägar för AI-baserade lösningar för att utnyttja big data för destinationshållbarhet (samla, lagra och bearbeta turismrelaterade big data, och använda sådan data för planering och utveckling för destinationer). Detta projekt kommer också att göra det möjligt för forskare från olika fält vid Linnéuniversitetet (turism och IT) och turismaktörer att samarbeta i olika aspekter som rör hållbarhet för turismen i regionen.

Såddprojekt inom Digitala transformationer

Läs mer om konceptet med såddprojekt och Digitala transformationers övriga såddprojekt.