Forest Meetings

Forest Meetings

Projektet Forest Meetings skapar en öppen, trygg, kunskapsbaserad mötesplats för diskussioner kring en av framtiden kärnfrågor - skogen. Genom att mötas över disciplin- och sektorsgränser och genom att sammanföra vetenskapliga och konstnärliga metoder skapar vi förutsättningar för nya upptäckter och insikter kring hur vi kan vara med skogen.

Välkommen att delta i en serie tankeväckande, informativa och inspirerande samtal om hur vi kan värdera och arbeta med skogen på gamla, förändrade och helt nya sätt. Skogar berör oss alla – genom att lagra kol, tillhandahålla alternativ till fossilbaserade material och energi, erbjuda försörjning, miljöer för biologisk mångfald, såväl som en källa till rekreation och kultur. Var med och påverka hur vi lever, uppskattar, och arbetar med våra skogar.

Under fyra digitala sessioner kommer vi – en transdisciplinär och internationell grupp människor – att utforska, exemplifiera, diskutera, generera idéer om fyra teman kopplade till skog och hållbarhet.

Forest Meetings arrangeras av Kunskapsmiljö Linné: Grön Hållbar Utveckling.

Skog

Forest Meeting 1: Samarbeten

Tid: 13 september 2022, kl 15.00-17.30. Plats: Zoom.

När skogar möter ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella dimensioner av hållbarhet, berörs en rad olika intressenter. De inkluderar industri, styrning, vetenskap, ursprungsbefolkningar. De inkluderar också en mängd arter, turism, konst och media – och mer. När intressenter möts måste också olika kunskapsuppfattningar och olika kulturer och språk mötas. I detta Forest Meeting kommer vi att utforska hur vi på ett meningsfullt och effektivt sätt kan samarbeta mellan många former av intressenter. Vi kommer att göra detta genom att dra nytta av innovativa exempel på samarbete mellan intressenter och tillsammans skapa samarbetsprinciper att använda i följande sessioner. Anmäl dig här!

Forest Meeting 2: Framtidsorienterade indikatorer

Tid: 19 oktober 2022, kl 15.00-17.30. Plats: Zoom.

Det är en välkänd idé (till exempel från Einstein) att det inte går att lösa problem med samma tankesätt som skapade dem från början. Indikatorer (som BNP) är en stark drivkraft för arbete, såväl som bärare av tankesätt. Detta betyder att vi behöver indikatorer som verkligen återspeglar det tänkesätt vi vill gå mot, inte tänkesätt från det förflutna. I detta skogsmöte kommer vi att utforska framtidsorienterade indikatorer för skogsarbete. Vi kommer att ta del av behoven hos många olika intressenter och utforma ett system med indikatorer för arbete som berör skogen. Anmäl dig här!

Forest Meeting 3: Myter & fakta

Tid: 22 november 2022, kl 15.00-17.30. Plats: Zoom.

Skogsarbetets roll i klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, försörjningsmöjligheter för ursprungssamhällen, och för industrin väcker starka känslor och polariserade debatter. Lager av vetenskap, affärsintressen, kulturella normer och media skapar en förvirrande bild där det är svårt att skilja fakta från fiktion. I detta Forest Meeting kommer vi att försöka identifiera spänningspunkter, målkonflikter och krux, och arbeta bortom förenklade polariseringar. Vi kommer att sammanföra perspektiv från vetenskap och konst för att samskapa en ny karta över skogsvärden som kan stödja gemensamma åtgärder mellan flera intressenter. Anmäl dig här!

Forest Meeting 4: Innovation

Tid: 12 december 2022, kl 15.00-17.30. Plats: Zoom.

För att möta viktiga globala utmaningar, såsom klimatförändringar och social segregation, finns det ett behov av att skapa innovation bortom, till exempel, ny teknik. Hur vi samarbetar behöver förnyas, liksom hur vi lär oss och utbildar, hur vi skapar lokala och globala infrastrukturer. Det finns också behov av innovation när det gäller hur vi kan hantera förändringar i livsstil och arbetssätt, hur vi kan förstå oss själva som människor i en föränderlig värld och vilka historier vi kan berätta för att hjälpa oss att gå framåt inom jordens gränser. I detta Forest Meeting kommer vi att skapa briefer för innovation med utgångspunkt från kartan som skapades i föregående möte om skogsmyter och fiktion. Vi kommer att engagera oss i en rad metoder för innovation, från näringsliv, vetenskap, teknik och konst för att stödja oss. Anmäl dig här!

Forest Meetings arrangeras av Kunskapsmiljö Linné Grön Hållbar Utveckling och designas av Mathilda Tham, Miranda Moss, Nasra Rashiid, Juliana Restrepo, Åsa Ståhl, Jorge Zapico.

Läs mer: https://forestmeetings.se/