Händer håller ett plasthjärta med en digital kurva ovanpå bilden.

E-hälsa

Linnéuniversitetet forskar, utbildar och samverkar med det omgivande samhället inom området e-hälsa. Här kan du läsa mer om våra tvärvetenskapliga forskarnätverk, utbildningar och pågående projekt inom e-hälsa.

Den nationella "Vision e-hälsa 2025" har som mål att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa med förhoppning om att att digitala produkter och tjänster ska lösa samhällsutmaningar kring en åldrande befolkning och ett ökat individualiserat behov av hälso-och sjukvård. För att detta ska ske behövs en långsiktig stärkning av forskning och utbildning inom området.

Linnéuniversitetet spelar en nyckelroll i att oberoende och evidensbaserat följa upp, utvärdera, forska och utbilda för att skapa ett sunt införande och användande av e-hälsa och digitalt stöd i vården. 

Utbildning e-hälsa

Kalmars omsorgschefer
Cheferna i omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun går uppdragsutbildningen "Förändringsledning och Verksamhetsutveckling i Offentlig Sektor".

Forskning e-hälsa 

Vid Linnéuniversitetet finns en unik samling av forskningskompetens inom området e-hälsa. Genom tvärvetenskapligt samarbete kan vi skapa en helhet och ge bättre förståelse för komplexiteten i samhällsutmaningarna och utveckla e-hälsolösningar som skapar samhällsnytta.

Samverkansprojekt inom e-hälsa


Vid Linnéuniversitetet pågår flera samverkansprojekt inom e-hälsa. 

Aktuellt 

Medarbetare inom e-hälsa

Vill du komma i kontakt med Linnéuniversitets forskare, experter och medarbetare inom e-hälsa? Klicka nedan på vilka ämnen du är intresserad av och få kontaktuppgifterna till våra medarbetare inom respektive e-hälsoområde.