Bild på hus som det strömmar information ifrån till anhöriga och professioner som tar emot din hälsoinformation.

Vem tar emot din hälsoinformation?

Det smarta hemmet samlar kontinuerligt in en stor mängd data om din hälsa. Detta för att för att ge dig trygghet och kunna ge dig den bästa vården och omsorgen. Du kan själv ta del av din hälsodata men den överförs också till de vård- och omsorgsgivare som behöver den.

Det är viktigt att dataöverföringen görs på ett säkert sätt, så att data inte förvrängs eller förstörs på vägen och att den hamnar hos behörig personal. Idag har vi som patienter och omsorgstagare möjlighet att se våra journalanteckningar på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

I framtiden diskuteras det om att vi själva skulle kunna äga all vår hälsodata och vara de som bestämmer vilka andra som får tillgång till vår data och när, till exempel läkare och hemvårdare.