Spegel på en vägg

Smarta hem: Spegel med sensorer

Med hjälp av en inbyggd kamera och sensorer kan en smart spegel ge dig information om ditt allmäntillstånd. Spegeln möjliggör bland annat mätning av din puls och kroppstemperatur, ditt blodtryck och din hjärtfrekvens.

En smart spegel möjliggör hälsomätningar i hemmiljö som kan delas med vårdpersonal och kan hjälpa dig att hålla koll på din hälsa.