Kunskapsmiljö Linné: Vatten

Att hantera jordens vattenresurser på ett hållbart sätt är en stor utmaning. Syftet med kunskapsmiljön Vatten är att möta denna samhällsutmaning genom att samla och sprida den kunskap som krävs för att förstå hur vi bäst skapar och förvaltar en hälsosam vattenmiljö.

Samhällsutmaning: vatten

Vatten är en förutsättning för livet på jorden. Därför är tillförlitlig tillgång till rent vatten en stor global utmaning och en nyckelfråga för hållbar utveckling.

Vattnets naturliga kretslopp omfattar övergångar från land till hav och dessa påverkas på ett kritiskt sätt av mänskliga handlingar. Därför utgör hållbar förvaltning av vattenresurser en verklig samhällsutmaning. En sådan utmaning kan inte lösas inom ett enda ämnesområde eller organisation, utan kräver istället tvärvetenskaplig kunskap och samarbete mellan olika intressenter i samhället.

Vad är Kunskapsmiljö Linné?

Att möta de utmaningar vårt samhälle står inför med kunskap, i kreativa miljöer som integrerar utbildning, forskning och samverkan – kunskapsmiljöer – är något som genomsyrar Linnéuniversitetets vision och arbete.

Sju av våra kunskapsmiljöer har fått den speciella benämningen Kunskapsmiljö Linné. De arbetar tvärvetenskapligt för att ta ett mångsidigt grepp om samhällsutmaningarna inom sina respektive områden.

Läs mer om Kunskapsmiljö Linné.

I Kunskapsmiljö Linné: Vatten arbetar vi tillsammans för att bidra till en hälsosam övergång från land till hav för vatten. Vi betraktar vatten som en viktig resurs som vi måste såväl förvalta som respektera. Det kunskapsmiljön gör, att samla den avgörande mängd kunskap som krävs för att skapa och informera om hur man förvaltar en hälsosam vattenmiljö, är livsviktigt. Vårt mål är att positionera kunskapsmiljön som ett nationellt och internationellt centrum för så kallad blå hållbarhet.

Forskning, utbildning och samverkan

Våra forskare kommer från en mängd olika fakulteter och vetenskapsgrenar med olika perspektiv på vatten. Vi utbildar även studenter på alla nivåer, dels direkt om vatten och dels indirekt i frågor som rör hållbarhet och FN:s mål för hållbar utveckling. För att uppnå detta har vi också ett brett nätverk av samverkan med externa aktörer, både inom och utanför den akademiska världen. Vi välkomnar ständigt nya samarbetspartner och nya utmaningar som är rotade i vardagliga frågor, från lokala till globala.

Välkommen att kontakta oss om allt som har med forskning, samverkan och undervisning inom området vatten att göra!

Om vatten och samhällsutmaningarna
Vill du ha textning? Klicka på CC i filmspelarens meny och välj svenska.

Forskning blir till barnbok

Tillsammans med en grupp forskare inom vatten har författarna Jan Magnusson och Susanne Nordqvist, samt illustratören Mikael Wallmark, skapat en faktabok för barn: Vi ser på vatten – under ytan.

Ett trettiotal barn och föräldrar bjöds in för att lära sig mer om vårt livsviktiga vatten och göra experiment tillsammans med författarna Susanne Nordqvist och Jan Magnusson. Alla barn fick en målarbok med bilder och texter ur boken. Se gärna i bildspelet nedan!

Aktuellt

Forskning

De två huvudsakliga inriktningarna för vår forskning är:

  • Vatten som resurs
  • Vatten från land till kust och hav

Mer information om våra forskningsintressen finns under rubriken Så arbetar vi ovan och i respektive forskargrupp nedan.

Utbildning

Vår utbildning sträcker sig över ett antal fakulteter och institutioner. En lista över våra huvudprogram finns nedan.

Samverkan

Vi bedriver ofta vår forskning i samverkan med andra aktörer från offentlig sektor, privat sektor och civilsamhälle. Dessa samarbeten värderar vi högt och de ger också mervärden i utbildningen, exempelvis genom gästföreläsningar och examensarbeten. Vi arbetar också aktivt med att göra våra aktiviteter synliga genom populärvetenskapliga föreläsningar och andra evenemang.

Styrgrupp

Jarone Pinhassi är kontaktperson för och ledare för Vatten.