studenter står utomhus

Om Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet är ett modernt, internationellt universitet i Småland.

Linnéuniversitetet finns i Växjö och Kalmar och vi erbjuder över 200 utbildningsprogram och 1 500 fristående kurser. Här kan du läsa olika ämnen inom konst och humaniora, hälso- och livsmedelsvetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och ekonomi. På Linnéuniversitetet finns även en rad olika uppdragsutbildningar såsom rektorsutbildning och polisutbildning.

Forskningen vid Linnéuniversitetet håller hög kvalitet, nationellt såväl som internationellt och spänner över en rad olika discipliner. Särskilt framstående forskning bedrivs inom våra spetsforskningsmiljöer: Linnaeus University Centres. Där studerar vi allt ifrån ekologi och evolution till diskriminering och integration, postkolonialism, intermedialitet, biovetenskap och big data.

Med våra drygt 2 200 anställda och 40 000 studenter vill vi vara ett modernt universitet med Småland som bas och världen som spelplats. Att studera och verka vid Linnéuniversitetet är att vara en del av en miljö som präglas av kunskap och utveckling. Studenter får ny kunskap och lär sig ett kritiskt förhållningssätt och forskare gör nya upptäcker som kan förändra vårt samhälle. Anställda berättar om en arbetsplats med utmaningar och möjligheter och att Linnéuniversitetet är ett universitet som får människor att växa. Tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Linnéuniversitetet i siffror

 • 40 000 registrerade studenter
 • 15 600 helårsstudenter
 • 2 200 anställda
 • 180 professorer
 • 292 studerande på forskarnivå
 • 120 utbildningsprogram på grundnivå
 • 80 utbildningsprogram på avancerad nivå
 • 1 500 fristående kurser
 • 1100 inresande internationella studenter
 • 160 utresande utbytesstudenter
 • 420 studieavgiftsskyldiga studenter
 • 2 365 Mkr i totala intäkter (fördelning: 57 % utbildning, 14 % uppdragsutbildning, 29 % forskning och utbildning på forskarnivå)

Siffrorna är från Årsredovisning 2023 och är avrundade. 

Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU

EU har inrättat ett tillfälligt återhämtningsinstrument, NextGenerationEU. Satsningen ska bidra till att reparera de akuta ekonomiska och sociala skadorna till följd av pandemin. Det ska också bidra till att bygga ett EU som är mer miljövänligt, digitalt och resilient, samt bättre anpassat till nuvarande och kommande utmaningar. Som en del av Sveriges återhämtningsplan inom NextGenerationEU har Linnéuniversitetet fått 31 mkr för att öka antalet helårsstudenter.

EU-logotyp: Finansieras av Europeiska unionen, NextGenerationEU.