Studenter promenerar på campus

Detta är Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet är en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Det finns drygt 44 000 registrerade studenter vid Linnéuniversitetet.

Linnéuniversitetet finns i Växjö och Kalmar och vi erbjuder över 150 utbildningsprogram och 1 300 fristående kurser. Här kan du läsa olika ämnen inom konst och humaniora, hälso- och livsmedelsvetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och ekonomi. På Linnéuniversitetet finns även en rad olika uppdragsutbildningar såsom rektorsutbildning och polisutbildning.

Forskningen vid Linnéuniversitetet håller hög kvalitet, nationellt såväl som internationellt och spänner över en rad olika discipliner. Särskilt framstående forskning bedrivs inom våra spetsforskningsmiljöer: Linnaeus University Centres. Där studerar vi allt ifrån ekologi och evolution till diskriminering och integration, postkolonialism, intermedialitet, biovetenskap och big data.

Med våra drygt 2 100 anställda och 44 000 studenter vill vi vara ett modernt universitet med Småland som bas och världen som spelplats. Att studera och verka vid Linnéuniversitetet är att vara en del av en miljö som präglas av kunskap och utveckling. Studenter får ny kunskap och lär sig ett kritiskt förhållningssätt. Forskare gör nya upptäcker som kan förändra vårt samhälle. Anställda berättar om en arbetsplats med utmaningar och möjligheter. Linnéuniversitetet är ett universitet som får människor att växa.

Kort om Linnéuniversitetets bildande

Linnéuniversitetet bildades 2010 genom en sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. 

Vi vill med vårt namn Linnéuniversitetet slå vakt om det nyfikna och kritiska utforskandet av världen och det pedagogiska engagemanget för studenterna. Med nytänkande forskning och utbildning bidrar vi till ett respektfullt hushållande med människans och jordens resurser. Namnvalet innebär att Linnéuniversitetet tar på sig ett ansvar att förhålla sig både konstruktivt och kritiskt till Carl von Linnés arv när vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Linnéuniversitetet i siffror

 • 44 172 registrerade studenter
 • Drygt 16 000 helårsstudenter
 • 2 143 anställda
 • 160 professorer
 • 299 studerande på forskarnivå
 • Ca 120 utbildningsprogram på grundnivå
 • Ca 80 utbildningsprogram på avancerad nivå
 • Ca 620 inresande utbytesstudenter (2019)
 • Ca 380 utresande utbytesstudenter (2019)
 • Ca 930 studieavgiftsbetalande studenter (2020)
 • 2074 Mkr i totala intäkter (fördelning: 64% utbildning, 8% uppdragsutbildning, 28% forskning och utbildning på forskarnivå)