Studenter promenerar på campus

Detta är Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet är en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Det finns 33 000 registrerade studenter vid Linnéuniversitetet.

Linnéuniversitetet finns i Växjö och Kalmar och vi erbjuder över 150 utbildningsprogram och 1 300 fristående kurser. Här kan du läsa olika ämnen inom konst och humaniora, hälso- och livsmedelsvetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och ekonomi. På Linnéuniversitetet finns även en rad olika uppdragsutbildningar såsom rektorsutbildning och polisutbildning.

Forskningen vid Linnéuniversitetet håller hög kvalitet, nationellt såväl som internationellt och spänner över en rad olika discipliner. Särskilt framstående forskning bedrivs inom våra spetsforskningsmiljöer: Linnaeus University Centres. Där studerar vi allt ifrån ekologi och evolution till diskriminering och integration, postkolonialism, intermedialitet, biovetenskap och big data.

Med våra drygt 2 100 anställda och 33 000 studenter vill vi vara ett modernt universitet med Småland som bas och världen som spelplats. Att studera och verka vid Linnéuniversitetet är att vara en del av en miljö som präglas av kunskap och utveckling. Studenter får ny kunskap och lär sig ett kritiskt förhållningssätt. Forskare gör nya upptäcker som kan förändra vårt samhälle. Anställda berättar om en arbetsplats med utmaningar och möjligheter. Linnéuniversitetet är ett universitet som får människor att växa.

Kort om Linnéuniversitetets bildande

Linnéuniversitetet bildades 2010 genom en sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. 

Vi vill med vårt namn Linnéuniversitetet slå vakt om det nyfikna och kritiska utforskandet av världen och det pedagogiska engagemanget för studenterna. Med nytänkande forskning och utbildning bidrar vi till ett respektfullt hushållande med människans och jordens resurser. Namnvalet innebär att Linnéuniversitetet tar på sig ett ansvar att förhålla sig både konstruktivt och kritiskt till Carl von Linnés arv när vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Linnéuniversitetet i siffror

 • 33 000 registrerade studenter
 • Drygt 13 000 helårsstudenter
 • 2 120 anställda
 • 168 professorer
 • 294 studerande på forskarnivå
 • 100-tal utbildningsprogram (examen på grundnivå)
 • 80-tal utbildningsprogram (examen på avancerad nivå)
 • ca 900 inresande studenter, avser inresande utbytesstudenter, betalstudenter samt freemovers
 • ca 190 utresande utbytesstudenter
 • 512 betalande tredjelandsstudenter
 • 1906 Mkr i totala intäkter (fördelning: 64% utbildning, 8% uppdragsutbildning, 28% forskning och utbildning på forskarnivå)