Linnéuniversitetet 10 år

Linnéuniversitetets första 10 år

Linnéuniversitetet bildades 1 januari 2010 genom en sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Under våra första tio år har mycket hunnit hända. 172 000 studenter har passerat genom våra program och kurser. Antalet forskare och forskningsprojekt har mångdubblats. Linnéuniversitetet har etablerats som ett ungt internationellt universitet att räkna med.

I samband med att Linnéuniversitetet firade 10 år passade vi på att blicka tillbaka på en mycket spännande resa. Här kan du ta del av både film, skrift och digital utställning om de första 10 åren.

Ta del av invigningsdagen i efterhand.

Se uppsnack och invigningsceremoni från augusti 2021.

Se Jubileumsfilmen!

Följ med på resan från hur Linnéuniversitetet startade till var vi är idag. Med bland andra Johan Sterte, Agneta Bladh, Stephen Hwang och Peter Aronsson.

 

Bläddra i Jubileumsskriften!

Tio av våra medarbetare har bidragit med sin bild av universitetets första tio år. 

 

Vill du ha ett tryckt exemplar av Jubileumsskriften finns det att hämta i Infocenter på båda orter.

Digital Jubileumsutställning!

I vår digitala utställning gör vi några nedstamp i viktiga årtal innan 2010 men fokuserar mest på det som hänt under 10 år vi har varit universitet.

Välkommen in i vår Digitala utställning!

Linnéuniversitetets utveckling

Vi hade ungefär lika många studenter och anställda 2010 som 2019 men stora framsteg har skett. Linnéuniversitetet har bland annat: 

  • ökat utbildningen på avancerad nivå med 50 %
  • ökat antalet avgiftsbetalande studenter från 30 till 800 st
  • mer än fördubblat den vetenskapliga publiceringen (137 %)
  • nästan fördubblat den externfinansierad forskning (79 %)

Rektor Peter Aronsson förklarar det så här: 

Det är medarbetarnas skicklighet och förmåga att arbeta tillsammans som frigör kunskapens möjligheter, trots en alltför svag budgetram från statsmakterna för både utbildning och forskning. Den akademiska verksamheten, förstärkt och stödd av de gemensamma funktioner och externa samverkansparter, samarbetar allt mer fruktbart. Omfattningen och kvaliteten i verksamheten har kraftigt förstärkts.

Läs hela rektor Peter Aronssons blogginlägg om de tio åren.

Linnéuniversitetet i siffror de senaste 10 åren

I de här graferna får du en bild av hur studentutvecklingen sett ut de här tio åren.

Totalt antal registrerad studenter
Graf över totalt antal registrerad studenter mellan 2010-2019.
Helårsstudenter
Graf över antal helårsstudenter mellan 2010 och 2019, enligt årsredovisningen.
In- och utresande studenter
Graf över in- och utresande studenter mellan 2010 och 2019.
Examinerade på forskarnivå
Graf över antalet examinerade individer på forskarnivå mellan 2010 och 2019.
Grund- och avancerad nivå
Graf över antalet individer på grund- och avancerad nivå mellan 2010 och 2019.
Unika personnummer
Graf över antalet unika personnummer registrerade mellan 2010 och 2019.

Källa: Ladok