En bok ligger på ett bord med en skylt på med texten ranking university

Rankning och ackreditering

Linnéuniversitetet har vid flera tillfällen tagit plats på olika universitetsrankningar som mäter lärosätenas kvalitet. Under 2021 tog Linnéuniversitetet plats på Times Higher Education Impact Ranking och för andra året i rad på Academic Ranking of World University (ARWU).

Times Higher Education Impact Ranking
THE Impact Ranking är öppen för alla universitet som undervisar på grundnivå och betygsätter universitet i 94 länder. Den består av olika delrankningar och varje universitet väljer själva vad man vill delta i. Linnéuniversitetet har en placering bland de 200 bästa i flera kategorier.

Läs mer om Times Higher Education Impact Ranking

Academic Ranking of World University (ARWU)
Listan, som oftast benämns som Shanghai-rankningen, rankar världens bästa universitet utifrån deras forskning. Linnéuniversitetet tillhör de 100 bästa inom fältet Hospitality & Tourism Management och inom området Nursing. 

Läs mer om Academic Ranking of World University (ARWU)

 

Om placeringarna

Times Higher Education Impact Ranking

  • Topp 100 inom området Quality education.
  • Bland de 200 bästa inom Decent Work and Economic growth, Sustainable Cities and Communities samt Climate Action.
  • I det övergripande resultatet hamnar Linnéuniversitetet mellan plats 301–400 av totalt 1115 universitet.

Academic Ranking of World University (ARWU)

  • Topp 100 i världen inom fältet Hospitality & Tourism Management och inom området Nursing.

     

Ackreditering

Kvalitetssäkring och examenstillstånd i Sverige
Linnéuniversitetet är beviljad full universitetsstatus av den svenska regeringen. Ackrediteringen av högre utbildning sker i form av beviljande av examensbefogenheter för examen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Universitetskanslerämbetet (UKÄ) granskar kvaliteten i högre utbildning och forskning. Fyra granskningar utgör det nationella systemet för kvalitetssäkring: lärosätesgranskningar, utbildningsutvärderingar, tematiska utvärderingar och prövningar av examenstillstånd.

Läs mer om kvalititetssäkring och examenstillstånd

Human Resource Strategy for Researchers
Human Resource Strategy for Researchers (HRS4R) är ett verktyg för att implementera den europeiska stadgan och certifieras med EU kommissionens utmärkelse HR Excellence in Research. Linnéuniversitetet blev certifierad 2021.

Human Resource Strategy for Researchers

Ackreditering för AACSB

Linnéuniversitet är ackrediterade utifrån AACSB:s standard (Association to Advance Collegiate Schools of Business). Efter sex års hårt och målmedvetet arbete från Ekonomihögskolan är vi en av endast 6% av världens ekonomihögskolor som har denna internationella kvalitetsstämpel.


Mer om ackrediteringsresan från start till mål