Rektorsbeslut

Här publiceras rektorsbeslut med start 2019.

Besluten finns publicerade på webbsidan under ett år. Därefter tas de bort men är tillgängliga:

Vissa rektorsbeslut eller bilagor läggs inte ut på webbsidan. Det gäller beslut som innehåller personuppgifter som i enlighet med dataskyddsförordningens rättsliga grunder inte ska publiceras. Dessa beslut kan lämnas ut efter förfrågan hos registrator. 

Föredragningslistor kan på grund av tekniska lösningar ännu inte tillhandahållas via webbsidan. Arbete pågår för att åtgärda detta. Tills vidare hänvisas till den gemensamma mappen S:/gemensamt/rektorsbeslut/föredragningslistor. 

Rektorsbeslut och föredragningslistor fattade 2018 finns på S:/gemensamt/rektorsbeslut/. 

Rektorsbeslut fattas av rektor vid rektors beslutsmöte där rektorsgruppen och studeranderepresentanter deltar. 

Rektorsbeslut 2019