Studenter går i trappa

Vision och värdegrund

Vision och strategi 2015-2020: En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda.

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som inspireras av Carl von Linné, med rötter i Småland och världen som arbetsfält. Det är andan hos vetenskapsmannen, entreprenören och pedagogen Linné som utgör grunden vid Linnéuniversitetet.

Genom nyfikenhet och nytänkande banade Linné väg för ett för den tiden nytt vetenskapligt paradigm. På liknande sätt vill Linnéuniversitetet också kännetecknas av djärvhet med engagemang för nya vetenskapliga idéer. Liksom Linné kan studenter och forskare bli framgångsrika i sin verksamhet genom att arbeta gränsöverskridande inom vetenskap, konst och praktik.

Utmanande utbildning och framstående forskning är tillsammans med samhällelig drivkraft och globala värden hörnstenar som integrerat skapar en kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda.

Vision

Linnéuniversitetet – en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet.

Övergripande mål

Linnéuniversitetet utmärker sig genom:

  • Nyfikna, nytänkande och kunniga studenter och medarbetare
  • Utmanande utbildningar med hög samhällsrelevans
  • Framstående vetenskaplig och konstnärlig forskning till nytta för samhällsutvecklingen
  • Engagemang för samhällsutmaningar, innovationer och hållbar tillväxt
  • Närhet mellan människor
  • En internationell och mångkulturell kunskapsmiljö

En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda

  • Utmanande utbildningar
  • Framstående forskning
  • Samhällelig drivkraft
  • Globala värden

Kommittéer