Campus Växjö

Det entreprenöriella Linnéuniversitetet

Det entreprenöriella Linnéuniversitetet vidareutvecklas inom kunskapsplattformen ”Entreprenörskap och social förändring”.

Det övergripande syftet med Det Entreprenöriella Linnéuniversitetet är att skapa förutsättningar för ett brett entreprenörskap, som bidrar till samhällsbygget. Det görs genom att rusta våra studenter att medvetet och kritiskt bidra till att ge utrymme för socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart entreprenörskap.

Kunskapsplattformen Entreprenörskap och social förändring vid Ekonomihögskolan fungerar som dialogpartner till övriga Linnéuniversitetet vid utveckling av kurser och moment kring entreprenörskap som anpassas till aktuella studentgrupper.

Vi är i en pågående utvecklingsprocess och hemsidan kommer att uppdateras inom kort.