Det entreprenöriella universitetet

Ambitionsnivån är att Linnéuniversitetet skall kunna utmärka sig nationellt och internationellt genom sitt sätt att arbeta med entreprenörskap och kunna uppvisa den högsta andelen entreprenörer bland sina studenter.

Vi övertygade om att den entreprenöriella kulturen utvecklas genom attityder och kompetenser som komplement till ämneskompetensen, vilket i sin tur gör våra studenter extra attraktiva på arbetsmarknaden. Den entreprenöriella kompetensen blir kort sagt en hävstång till andra kunskaper och färdigheter och ökar studenternas konkurrenskraft.

Utbildningsinsatserna i entreprenörskap har som mål att:

  • utveckla studenternas entreprenörsanda
  • utveckla studentens förmåga att upptäcka och utnyttja möjligheter
  • öka kunskapen om vad som krävs för att starta och utveckla ett företag
  • ämnesanpassas för varje fakultet/institution eller program

Det handlar främst om övergripande, generiska kompetenser som att göra studenterna:

  • mer kreativa/innovativa, aktiva och motiverade
  • mer autonoma och risktoleranta
  • mer omvärldsorienterade
  • mer villiga att utmana sitt vaneseende och vanetänkande
  • mer tränade till möjlighetsseende
  • mer tilltro till sin förmåga att göra skillnad i olika situationer

 

Entreprenöriella Linnékvinnor