Det kulturella universitetet

Vårt mål är att erbjuda kultur till studenter och medarbetare, att stödja projekt där konst och vetenskap möts, och att samverka med kulturorganisationer i vår omvärld.

Kultur på Lnu

Vi arbetar för att Linnéuniversitetet ska vara ett universitet där kulturen är närvarande. Detta görs på många sätt. Du möter konst var du än går, både ute och inne. Du kan bli bjuden på lunchkonserter, teaterföreställningar eller utställningar.

Per Tengstrand
Världspianisten Per Tengstrand spelar Fantasie impromtu av Chopin.
1 4

Konst och vetenskap

När konst och vetenskap möts händer spännande saker. En avhandling kan illustreras med dans. En forskare och en regissör kan tillsammans arbeta fram en performance lecture. Konstnärer och forskare kan mötas i en utställning eller en workshop. Forskares resultat kan bli en installation. Vetenskapliga rön kan förstärka upplevelsen vid en konsert.

Den dansade avhandlingen med titeln ”Entreprenörskap i skolan - förändrade ideal” som regisserats av Anna Eklund och Liv Trulsson
Konstinstallation med grönt ljus och en människa som rör sig
Installationen "Aurora - Connecting senses" som skapats av Signe Kjaer Jensen och Cristina Pop Tiron från Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies.

Artist in residence

Under 6 månader, med start i oktober 2018, har Linnéuniversitetet ett residence för två konstnärer: Anna Ekman och Cecilia Järdemar.

Projektet

Med utgångspunkt i fotografier från missionsverksamhet i Kongo under slutet av 18- och början av 1900-talen har Ekman och Järdemar sedan 2015 arbetat med projektet Les Archives Suedoises.
 
Ekman och Järdemar kommer under sitt residence att arbeta med gestaltning av en utställning kring Ljungbysonen Johan Hammars personliga ännu oarkiverade bilder.  Genom konstens möjlighet att skapa en alternativ berättelse vill de göra det förflutna närvarande i nuet. De undersöker hur missionärernas resor påverkade Sveriges bild av Afrika och i förlängningen vår självbild i förhållande till omvärlden. De vill söka efter minnen i det småländska landskapet, och sen sätta dem tillsammans med glasplåtarna från Kongo i nya verk som kombinerar här och nu med där och då. De är också intresserade av möjligheten att göra skulpturala verk i glas i samarbete med lokala glasbruk under forskningsperioden. En viktig del är också att ta del av den kunskap som finns på spetsforskningscentret Concurrencies in Colonial and Postcolonial studies. 
 
Konstnärerna kommer också att hålla tvärdisciplinära seminarium för både forskare och studenter och de kommer presentera sitt arbete vid en utställning på Kalmar konstmuseum i juni 2019.

Cecilia Järdemar
Cecilia Järdemar
Anna Ekman
Anna Ekman

Samverkan

Vi vill gärna samverka med kulturorganoisationer i vår omvärld. Har du en idé är du varmt välkommen att kontakta Christina Dahlgren. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Vi har redan nu många samverkansprojekt igång. Som några exempel kan nämnas Musiken och människan med Musica Vitae , Performance lectures med Regionteatern Blekinge/Kronoberg, Kulturbryggan med Hofs lifs och utställningen En låda på vinden med Huseby bruk.

Linnéuniversitetet är också en part i projektet Nya Småland. Här kan du läsa mer om det projektet.

David Calås, doktorand i företagsekonomi, föreläser på en PechaKucha-kväll med tema Leonardo da Vinci, på Kalmar slott i oktober 2018.