Gitarrer som hänger på rad

Det kulturella universitetet

"Det kulturella universitetet" startade som ett pilotprojekt som skulle pågå under några månader. Men ganska snabbt visade sig det kulturella universitetet ha blivit så framgångsrikt att det istället för att avvecklas kom att utvecklas. Och fortsätter att göra så.

Om det kulturella universitetet

Målsättningen för Det kulturella universitetet har varit och är att skapa en verksamhet där kulturell och konstnärlig praktik och utbildning utvecklas inom universitetet och utförs i samarbete med andra aktörer i samhället. Projektet hoppas kunna utveckla en kulturell och konstnärlig verksamhet på universitetet, som riktar sig till studenter såsom både utövare och deltagare, men som också är öppen för alla att ta del av. På så vis hoppas projektet vidare kunna leda till att fler kontaktskapande verksamheter kan uppstå, både inom och utanför universitetets sfär. Projektet knyter därmed an till universitetets vision En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015-2016.

Kulturell samverkan i regionen

Det kulturella universitetet har med tiden vuxit till bli en plattform där Linnéuniversitetet söker samverkan med olika kulturella aktörer i regionen, och idag finns flera pågående samarbeten. Nämnas kan exempelvis Kalmar kammarmusikförening, Kalmar Teaterförening, Kalmar konsthall, Virserums konsthallDet fria ordets hus och med den i regionen baserade Kammarmusikorkestern Musica Vitae - klicka på länkarna för att se deras respektive programutbud! Var också beredd på att fler, liknande, samarbeten kan tillkomma!

Sommar och höst 2018

Tidigare evenemang