Gitarrer som hänger på rad

Det kulturella universitetet

"Det kulturella universitetet" startade som ett pilotprojekt som skulle pågå vid Linnéuniversitetet under 2016, men det visade sig så framgångsrikt att det nu finns en framtid med betydligt mer otydligt slutdatum. Dess syfte är att "synliggöra och frigöra kultur som utvecklingskraft genom samverkan med omgivande samhällets kulturaktörer". Projektet bildar samtidigt en startpunkt för ett mer systematiskt samverkansarbete mellan universitetet och kultursektorn.

Om det kulturella universitetet

Målsättningen för Det kulturella universitetet har varit och är att skapa en verksamhet där kulturell och konstnärlig praktik och utbildning utvecklas inom universitetet och utförs i samarbete med andra aktörer i samhället. Projektet hoppas kunna utveckla en kulturell och konstnärlig verksamhet på universitetet, som riktar sig till studenter såsom både utövare och deltagare, men som också är öppen för alla att ta del av. På så vis hoppas projektet vidare kunna leda till att fler kontaktskapande verksamheter kan uppstå, både inom och utanför universitetets sfär. Projektet knyter därmed an till universitetets vision En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015-2016.

Det Kulturella universitetet "tjuvstartade" hösten 2015 för att dra igång på allvar efter årsskiftet 2015/16 - se nedan under fliken "Tidigare evenmang" - och kommer alltså att fortsätta under åtminstone hela 2017!

Ledare för projektet Det kulturella universitetet är Berth Nilsson, som nyligen utsågs till Director Artes vid Linnéuniversitetet, men som under lång tid varit (och fortfarande är) verksam inom en lång rad evenmang, bland annat som konstnärlig ledare för Lyckå kammarmusikfestival som redan för några år sedan firade sitt trettioårsjubileum!

Sommaren och hösten 2017

För tidigare evenemang där Det kulturella universitetet medverkat, se längre ner på denna sida.

juli-augusti: Det kulturella universitetet med Summer Academy Choir

Har du alltid sjungit i kör och letar efter en i under Summer Academy?

- Har du aldrig sjungit i kör men länge tänkt att det skulle vara kul?
Då skall du passa på nu och vara med i satsning på rösten och sången och sker i samarbete med projektet "det kulturella universitetet".

Ett inslag i Summer Academy, både 2016 och 2017, har varit ett körprojekt där människor med liten eller ingen körerfarenhet fick möjlighet att under professionell ledning pröva på att sjunga tillsammans. 2016 års Summer Academy-kör blev en stor succé, och detsamma kan nu sägas om årets upplaga. De fyra workshopparna som ledde fram till den avslutande konserten, leddes av Linnéuniversitetets Director artes, Berth Nilsson, och Stefan Ekblad, som till vardags är körledare i Lunds domkyrka. Och precis som förra året avslutningsframträdande  en stor framgång, vilket man kan läsa mer om på tidningen Barometerns webbplats. Succén var "total" skrev tidningens utsände..

Läs mer om Linnaeus University Summer Academy som helhet via denna länk, och särskilt om de utbildningar som är aktulla just i år via denna länk.

-----------------------------------

Want to sing in a choir?

Have you been singing in a choir and want to participate in one during Summer Academy? Have you never tried singing in a choir but think it seems like a lot of fun? Take the opportunity to join the very first Summer Academy choir – an investment in voice and song in collaboration with the project "The Cultural University"! Come and try it out on our first workshop on Wednesday July 12!

After four work shops - led by Berth Nilsson and Stefan Ekblad, choirmaster in the Cathedral of Lund - this year's choir made a stunning performance at the end of the Summer Academy, which by the local media was described as "a total success". 

2 augusti: Workshop: Re-Creation

Theme: Creative rule breaking

"Magasinet" i Kalmar, kl. 14.00-16.00

Nyfikenhet, fantasi, viljestyrka och mod är några av de egenskaper som individen behöver för att utveckla sig själv och samtidigt lära sig nya saker. Vikten av att vara kreativ är något som ofta talas om men hur kan vi förklara begreppet och hur kan

Niklas Rådström

kreativiteten bli till erkänd kunskap?

Anna Herbert

I samarbete med Linnaeus University Summer Academy inbjuder Det Kulturella universitetet till ett samtal mellan författaren Niklas Rådström och Anna Herbert, lektor i psykologi vid Linnéuniversitetet.

Curiosity, fantasy, will power and courage are fundamental traits for the individual when it comes to development and learning. The importance of creativity and creation is widely spoken about. But how do we understand it as a proclaimed knowledge?

Welcome to a conversation between the author Niklas Rådström and Assistant Professor Dr Anna Herbert, at the department of Psychology at Linnaeus University. This arrangement is a collaboration between Linnaeus University Summer Academy and "The Cultural University".

25-27 augusti: Med andras ögon - Raoul Wallenberg Festival

Musik, föredrag, utställningar teater - en helg i Raoul Wallenbergs anda och med fri entré samtliga dagar!

Affischen för årets festival

I augusti 2016 uppmärksammade Växjös kulturinstitutioner för första gången Raoul Wallenbergdagen, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. I år går vi från en eftermiddag till en hel helg och under rubriken "Med andras ögon" presenteras ett varierat program som vill inspirera till medmänsklighet, engagemang och samförstånd. Välkomna!

Från LInnéuniversitetet medverkar docent Martin Gren med föreläsningen Vi och jorden – den nya klimatregimen – i sal Galaxen på Växjö stadsbibliotek, fredag 25/8 kl. 15.00. Martin Gren forskar om antropocena, vetenskapliga, politiska samt etiska aspekter av den nya klimatregimen, och Kersti Forsberg, som kommer från Medieinstitutet FOJO, med föreläsningen När samtalet tystnar - Fria ordets hus, lördag 26/8 kl. 14.00 - som kommer att prata om vad som händer då självcensuren breder ut sig i hatets och hotens fotspår? Ett föredrag om hatspråk och yttrandefrihet.

Det fullständiga programmet för "Med andras ögon" finns på musicavitae.com

Ett samarrangemang av Det fria ordets hus och Växjö kommun, Kulturparken Småland, Linnéuniversitetet, Musik i Syd Skåne Kronoberg, Unga Musik i Syd, Musica Vitae, Regionteatern, Svenska kyrkan och Växjö bibliotek.

2015-våren 2017

2015

19 september: Pendulum - inspirerande samverkan!

Pendulum Kalmar - Växjö är ett samverkansprojekt mellan de konstnärliga ämnena design, musik och kreativt skrivande på fakulteten för konst och humaniora vid universitetet. Vernissage med boksläpp, musik och uppläsningar på Växjö konsthall. Medverkade gjorde: Dan Alkenäs, musik, Anna-Karin Arvidsson, design, Susanne Bonja, design, Cecilia Davidsson, kreativt skrivande, Magnus Eriksson, kreativt skrivande, Pernilla Frid, design, Jonas Kellander, musik, Vasilis Papageorgiou, kreativt skrivande.

28 oktober: Inblick i den inre rymden! Rekviem - a journey beyond and within

Studenter och anställda gavs tillfälle att uppleva ett möte i konsertformat mellan Kammarorkestern Musica Vitae, Vokalharmonin från Stockholm
och Circus Glass Royale där rörelse, projektioner och musik tog publiken med på en resa för alla sinnen. Det hela tilldrog sig en oktoberkväll på Kulturskolan i Växjö.

4 november: Linnéuniversitetet sjunger!

Linnékören lät sig inspireras av hur ordet kan samverkan med bild,
rörelser och rumsliga begränsningar (och möjligheter).Det hela blev till ett sångkalas för femåringen Linnéuniversitetet. M-husets galleria på campus Växjö.

6 november: Musica Vitae tittar in - och blickar ut!

Studenter och personal gavs möjlighet att lyssna till tre konserter med olika konstellationer av regionens kammarmusikaliska flaggskepp Musica Vitae. I pauserna fanns möjlighet att möta såväl orkesterns konstnärliga ledare Malin Broman som några av orkestermusikerna. F-, H- och M-husen på campus Växjö

9-13 november (Växjö) och 16-20 november (Kalmar): Nya bilder av forskning

En regionalt turnerande fotoutställning som utgick från nya tankar om hur forskning skulle kunna (eller kanske borde) presenteras visuellt.

19 november: Ett improviserat möte mellan matematik och musik i serien Vetenskap de Luxe.

Ett försök att i musikalisk och bildlig form sammanställa århundraden av matematisk utveckling. Medverkande: Håkan Lennerstad, professor i matematik, Anders Hagberg, flöjt, Niclas Höglind, gitarr och Kristofer Johansson, trummor (men även publiken gavs möjlighet att medverka). Plats: Kafé de Luxe i centrala Växjö.

21 november: Poesins klang och ordens färger

Ett samtal i ord och ton mellan poetikern Eva Runefelt, översättaren Vasilis Papageorgiou och pianisten Love Derwinger. Evenemanget var ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Svenska kylrkan och Det fria ordets hus och skedde i samband med Kronobergs bokmässa. Plats: Karolinerhuset i centrala Växjö.

25 november: Förundran och förväntan - novemberljus

Öppen repetition av Händels Messias med en introduktion av Susanne Rydén, Musica Vitaes orkesterchef. Medverkande: Musica Vitae och Eric Ericsons kammarkör.

30 november: Inspirationsdag för Kulturledarprogrammet

Ett seminarium med medverkan av Åsa Johannisson, konstnärlig ledare för Circus Glass Royale, och Martin Schibli, konstnärlig ledare för Växjö konsthall.

15 december: Trasiga cyklar och regniga dar

Sånger om och av sorgsna män, en föreställning av och med Johan Bernander och Ove Lindqvist, med text och musik av bl andra Leonard Cohen, Tom Waits och Vladimir Vysotskij. Plats: Linnéuniversitetets bibliotek på Nygatan 18 i Kalmar.

2016

4 april: Öppen repetition med Musica Vitae - Livets musik...

Studenter och anställda fick uppleva en kammarmusikorkester i närbild, i samband med att Musica Vitae gästades av pianisten Simon Crawford-Phillips och inför framförandet av en föreställning med musik av Arvo Pärt, Benjamin Britten, J.  S. Bach och Igor Stravinskij. Platsen var Utvandrarnas hus i Växjö.

11 april: Öppet seminarium om Yrkeskunnande och professionsutveckling

Med modell från Dramatens och KTHs långvariga samarbete kring dialogseminarier, gavs detta öppna seminarium kring en kommande utbildning vid Linnéuniversitetet. I fokus stod frågan Vad gör mig skicklig i mitt yrke? Seminariet som helhet handlade om det glapp som finns mellan teorins generella anspråk och mötet med det unika som präglar all praktik, och under detsamma presenterades tre nyutgivna idéskrifter vilka beskriver det arbete som pågått vid Linnéuniversitetet inom området yrkeskunnande och teknologi sedan 2008. Medverkade gjorde bl a den tidigare utbildningsministern Bengt Göransson och författaren Niklas Rådström. Platsen var H-huset på campus i Växjö.

14 april: Filofofiskt café - yttrandefrihet

Den svenska Tryckfrihetsförordningen firar 250 år 2016 men diskussionen om yttrandefrihet och dess gränser är aktuellare än någonsin: vad får du egentligen säga och vad får du tåla? Under ledning av Cecilia Jonsson, verksam vid Faktulteten för samhällsvetenskap och efter en inledning av Magnus Eriksson, lärare i Kreativt skrivande diskuterades detta ämne på Det fria ordets  hus i Växjö.

23 och 27 april: I väntan på Waits - Tom Waits på svenska

När man längtar efter stadens rus och det regnar inifrån, är musik det enda som hjälper. Två föreställningar med t.o.m. Waits orkester, varav en i Kalmar och en i Växjö. t.o.m. Waits orkester består av Anna Kellander Brewitz och Johan Bernander som kompas av Jörgen Astner, Martin Ellborg, Thomas Hertzman, Ove Lindqvist, Peder Nabo, Mats Persson och Peter Svahn och de spelar på allt från gitarr, bas, tuba, trombon och saxofoner till cello, marimba, trummor och t.o.m. såg. Kalmar Teater den 23 april och M-huset på campus Växjö den 27 i samma månad.

Maj 2016: Lust att sjunga? En kammarkör på campus

För alla som varit nyfikna på att sjunga i kör drogs ett projekt med rubriken Lust att sjunga? igång. Studenter och personal med tidigare körerfarenheter fick under ledning av Pia Bygdéus - en mycket erfaren musikpedagog och körledare - möjlighet att tillsammans bli en kammarkör på campus. Ett av målen på vägen var G.F. Händels oratorium Messias... Prova-på-tillfällen och workshopar genomfördes under maj månad. Kanske kommer detta projekt att fortsätta/återkomma men under hösten 2016 vilar det.

19 maj: Culture Connect: DES RANGEELA – Colourful India 

En färgsprakande sång- musik- och dansföreställning från Indien av och med Aishwarya Muralidharan tillsammans med berättarna Kaushik Vasanth, Chetan Murthy och Rajagopal Ganapathi. Sal Tegnér, H-huset, campus Växjö

26 maj 2016: Filosofiskt café med tema feminism

Vem är feminist? Vad står feminism för och tycker alla feminister likadant? Behövs feminismen idag? I diskussionen av dessa och andra frågor deltog bl a Cecilia Jonsson från Fakulteten för samhällsvetenskap och Emma Tornborg från Fakulteten för konst och humaniora. Plats: Fria ordets hus i centrala Växjö.

19 juni: En del av TRÄ 2016

Linnéuniversietet medverkar vid öppnandet av utställningen TRÄ 2016 på Virserums konsthall.

13 juli-11 augusti: körworkshop och konsert i samband med Summer Academy 2016

Summer Academy är ett årligen återkommande utbildningspaket med inriktning på internationella studeranden varför samtliga kurser ges på engelska. 2016 års Summer Academy-deltagare erbjöds en extra kulturell upplevelse, i form av att själva få prova på en av svenska folkets riktigt stora fritidssysselsättningar, nämligen att sjunga i kör! Prova-på-tillfället den 11 juli följdes av ett fåtal repetitioner och avslutades med en föreställning i Kalmar den 11 augusti, allt under ledning av Stefan Ekblad, som är en erfaren körledare från Lund.

27 augusti: Raoul Wallenbergs dag

Årlig nationell dag för medmänsklighet och civilkurage som uppmärksammar alla människors lika värde och arbetet mot främlingsfientlighet och rasism. Ett samarbete mellan Kammarmusikorkestern Musica Vitae, Fria ordets hus, Linnéuniversitetet, Kulturparken Småland och Regionteatern Blekinge Kronoberg. Föredrag och samtal med bl andra sociologen Per Dannefjord och journalistikprofessorn Renaud de la Brosse och platsen var Utvandrarnas hus i Växjö

12 oktober: Pendulum - inspirerande samverkan!

Pendulum Kalmar - Växjö: ett samverkansprojekt mellan de konstnärliga ämnena design, musik och kreativt skrivande inom Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. Medverkande: Dan Alkenäs, musik, Charlotte Forsberg, sång, Cecilia Davidsson, kreativt skrivande, Pernilla Frid, design och Vasilis Papageorgiou, kreativt skrivande. Plats: Kalmar konsthall.

13 oktober: Varelser och ballader - öppen repetition för studerande vid Linnéuniversitetet

Med avstamp i det småländska kulturarvet, dess ballader och skrönor, och i texter av Smålandsbördiga ledamoten i Svenska akademien Katarina Frostenson, har föreställningen Varelser och Ballader skapats. Upphovsmakarna till denna sceniska konsert där tradition möter samtid, är tonsättaren Carl Unander-Scharin, koreografen Åsa Unander-Scharin och konstnären Ludvig Elblaus. Prologen till föreställningen gestaltades av Meg Nömgård från Sagomuseet i Ljungby och medverkade gjorde - naturligtvis - Kammarmusikorkestern Musica Vitae och Katarina Frostensson. Plats: Utvandrarnas hus i Växjö.

15 oktober: Balladens världar och språk

Ett författarmöte med lyrikern, översättaren och akademiledamoten Katarina Frostenson. Ett samarrangemang mellan Fria ordets hus i Växjö och Linnéuniversitetet. Plats: Fria ordets hus i Växjö.

20 november: Maria! Maria! Sånger från den heliga Birgittas kloster - gregoriansk sång i Växjö Domkyrka

Karin Strinnholm Lagergren, lektor i musikvetenskap vid Linnéuniversitetet, har specialiserat sig på gregoriansk sång inte bara som forskare utan också som musiker. Hon disputerade år 2009 på avhandlingen Ordet blev sång. Liturgisk musik i katolska kloster 2005-2007, där hon undersökte den gregorianska sångens roll i ett tjugotal europeiska kloster. Medverkan av volakensemblem Gemma, där Karin Strinnholm Lagergren också är en av medlemmarna. 

6 december: Lilla kören på Kalmar slott

Kalmarbaserade Lilla körens årliga julkonsert i Gröna salen på Kalmar slott, då en rad såväl kända som mindre kända julsånger stod på programmet. Lilla kören har funnits i många år och i flera skepnader, dock alltid med någon anknytning till Linnéuniversitetet och (tidigare) Högskolan i Kalmar.

7 december: Öppet seminarium om folkmusik

Ett seminarium om folkmusik ur feministiskt perspektiv och fäbodarna som matriarkal utopi. Medverkande: Sara Parkman och Samantha Ohlanders från Riksteaterns föreställning Fäboland. Plats: campus Växjö

Våren 2017

28 januari: Kulturnatt i Växjö: "Love my country" på Växjö Stadsbibliotek, var ett sätt att lära känna de internationella studenterna vid Linnéuniversitetet. Medverkade gjorde studenter från bl a Bangladesh och Kina, och bland dem danserskan Jasika Alam och pipaspelaren Kexin Huang.

23 februari: Poesikväll på Fria ordets hus. Detta var den första i en rad poesikvällar som skulle komma att utspela sig under våren 2017, kvällar där det gick bra att "bara" komma och lyssna men också fritt fram för vem som helst att framföra sina egna texter. En ofta förekommande gäst var musikern Amir Alvaric

14 mars: Nina - a story about me and Nina Simone. Specialföreställning i arrangemang av Kalmar Teaterförening och i samarbete med Riksteatern, där Josette Bushell-Mingo tillsammans med tre musiker gestaltade människan och artisten Nina Simone. Specialpris för studenter.

18 mars: Scen Blända - Gula mössor och upptagna stolar. På Växjö teater. En scenföreställning som också var en undersökning om de medverkande själva, om tiden, om lust, synen på styrka/ svaghet, om att ta tillvara inneboende experimentlusta och kraft och även en lek på fullaste allvar. Alla som medverkade var eller var på väg att bli professionella inom ett konstnärligt yrke med fokus på scenen eller produktion för scenen, så som dans, teater, musik och poesi. De medverkande: Liv Trulsson, Katharina Grubmüller, Justine Hermansson, Lovisa Frantzich, Ylva Salomonsson, Carolina Lindén, Mariam Mirström och workshopledare Tina Persson. Bakom projektet stod bl.a. Linnéuniversitetet, Regionteatern, Växjö kommun och Region Kronoberg. Föreställningen knöt också an till det pågående Blända-projektet, som drivs av läraren, forskaren och konstnären Anna-Karin Arvidsson.

19 mars: Rid i natt (på teatergruppen 123 schtunks vis), en föreställning som arrangerats av föreningen Scenkonst Kalmar och gavs på Kalmar teater..

22 mars: Filosofiskt café om klimatfrågan & hållbar utveckling på Det fria ordets hus i Växjö. Spelar det någon roll om just jag cyklar? Var en av de frågor som ställdes under kvällen och som inleddes av miljösamordnaren vid Linnéuniversitetet, Björn Idlinge.

29 mars: Rött hjärta för kärlek – ett filosofiskt café på temat kärlek. På Fria ordets hus i Växjö och med inledning av litteraturvetaren Piia Posti.

30 mars: Poesikväll på Fria ordets hus i Växjö.

2 april: Emil Jensen – Flyktpotatis. Ytterligare en scenföreställning i samarbete med Kalmar teater, denna gång med Emil Jensen, en av Sveriges roligaste och allvarligaste artister, som huvudperson. Specialpris gavs även denna gång till studerande vid Linnéuniversitetet.

19 april: Kexin Huang med PiPa och gäster på "Glasverandan" i K-huset på campus i Växjö. Kexin Huang, som även kunde höras under Växjös kulturnatt i januari spelar på det uråldriga kinesiska stränginstrumentet PiPa, som kan låta både vänligt och vilt på samma gång och som inte "bara" behöver ses som ett traditionellt instrument utan också kan elektrifieras och få en ungdomlig och internationell klang. De musikaliska gästerna var Xingchen Lu, gitarr och Hui Ji, Tai chi performance.

22 april: Kality - vittnesmål från Kalityfängelset. En föreställning arrangerad av NBV, Kalmar teaterförening och Amnestygrupperna 119 och 286, på Kalmar Teater, som bestod av en samling berättelser om att bli fängslad för sitt skrivande och vilka konsekvenser det får; psykiskt, fysiskt och socialt. Medverkade gjorde bl a journalisten Martin Schibbye, Andres Blank från Barometern och skådespelarna Angelica Radvolt och David Lenneman, vilka framförde texter skrivna av Zelalem Kibret Beza, Yetneberk Tadele Habtemariam, Abel Wabella, Jomanex, Martin Schibbye, Caalaa Hayilu, Yohannes Kassahun, Daniel Gebremedhin Areri, Dessu Dulla, Soleyana S Gebermichael, Eskinder Nega, Reyoot Alemu, Sewalem Taye.

27 april: Poesikväll på Fria ordets hus i Växjö

5 maj: Culture Connect: Meet Jasika and Sabrina - Bengali folk performances, på "Glasverandan" i K-huset på campus Växjö. Folkliga danser från Bengalen, en upplevelse i toner, färg och rörelse.

5 maj: I Love Sweden in the Springtime, Växjö konserthus. En konsert med Kammarmusikorkestern Musica Vitae och Margareta Bengtsson på sång och harpa. Musik av bland andra Johann Sebastian Bach, Margareta Bengtsson och Kate Bush. Arrangörer: Växjö konsertförening och Växjö kommun.

17 maj: Filosofiskt café om "Den nervösa maskuliniteten", på Fria ordets hus i Växjö och med inledning av Per Dannefjord.

25 maj: Vårens sista poesikväll på Fria ordets hus i Växjö