Studenter i utställning vid Kunskapskuben

Kunskapskuben

Kunskapskuben är en utställningsyta där vi visar pågående och aktuell forskning vid Linnéuniversitetet. Vi låter konst och vetenskap mötas med syfte att ge besökarna chansen att lära sig lite mer om frågor som ligger i tiden och som berör oss.

P.g.a pandemin har vi just nu ingen utställning i Kunskapskuben

 

Kommande utställning kommer att handla om överskuldsättningen ansikte. Här blir det forskaren och konstnären Lisbeth Sandvall som belyser hur det är att befinna sig i skuggan av ekonomiska svårigheter. Utställningen öppnar den 3 november.

 

Kunskapskuben hittar du på plan 1 på Universitetsbiblioteket i Växjö.

Kunskapskuben är en del av Det kulturella universitetet

Har du frågor går det bra att skicka dem till kultur@lnu.se