Engagera dig för yttrandefriheten!

Bilda en studiecirkel genom NBV och få en fribiljett till föreställningen i Kalmar den 22 april.

I samband med föreställningen Kality - vittnesmål från Kalityfängelset ger arrangörerna NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) och Kalmar Teaterförening ett erbjudande till alla studerande vid Linnéuniversitetet: engagera dig för yttrandefriheten och få en fribiljett!

Vad innebär detta och hur gör du?

Erbjudandet ges till alla som studerar vid Linnéuniversitetet och vill på ett organiserat sätt vill diskutera yttrandefriheten med utgångspunkt från föreställningen Kality. Med organiserat sätt menas att föreställningen diskuteras mellan er studenter på universitetet t.ex. kursvis i form av en studiecirkel som kan göras på fikaraster, lunch eller på distans via ex. facebook. Då studiecirkeln görs hos studieförbundet NBV behöver en av deltagarna vara ledare/kontaktperson för gruppen och ansvara för att hämta in namn och adress till deltagarna och kontakta verksamhetsutvecklaren på NBV.

Som tack för ditt engagemang får du en biljett till föreställningen den 22 april (ordinarie pris: 290 kr). För att erhålla biljetter måste de personer som vill vara kontaktpersoner kontakta verksamhetsutvecklare Lana Alidzanovic och lämna namn och adress till samtliga cirkeldeltagare. Biljetterna erhålls via studieförbundet NBV och lämnas till den utsedde kontaktpersonen.

Har du frågor är du välkommen med dessa till verksamhetsutvecklare Lana Alidzanovic - tel: 0709-15 32 88 eller e-post: lana.alidzanovic@nbv.se - eller Ulf Bexell, e-post: ulf.bexell@riksteatern.se.