Studenter

Linnéuniversitetets engagemang för integration

Linnéuniversitetet ska ligga i framkant vad gäller arbetet med att underlätta för nyanlända akademiker att komma in i kompletterande insatser och på så sätt snabbare in på arbetsmarknaden. Genom utbildning och forskning ska universitetet bidra till att stärka regionens kunskap och kompetens när det gäller integrationsfrågor. Detta är helt i linje med Linnéuniversitetets värdegrund och strategi.

Det mångkulturella samhället erbjuder många möjligheter till möten mellan kulturer och individer som berikar och tillför nya perspektiv. Samtidigt påverkar olika faktorer individers möjligheter till inkludering och delaktighet i samhället. Därmed har olika ämnen och forskningsinriktningar på Linnéuniversitetet viktiga insikter att bidra med.