studenter framför i spiraltrappa

Kvalitetsarbete

Vi arbetar systematiskt med kvalitet i utbildning och forskning. Att systematiskt utvärdera resultaten i verksamheten är bas för prioriteringar, ger underlag för åtgärder när målen inte uppfylls samt bidrar till att sprida goda exempel.

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy ger den gemensamma grunden för universitetets kvalitetsarbete på alla nivåer. Helhet, systematik och kommunikation ska känneteckna arbetet. Syftet med kvalitetsarbetet är att nå universitetets mål för utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.

Systematisk utvärdering av resultaten i verksamheten är bas för prioriteringar, ger underlag för åtgärder när målen inte uppfylls samt bidrar till att sprida goda exempel.

Ansvar

Ansvaret för kvalitet och kvalitetsarbete finns på flera nivåer i organisationen. Universitetsstyrelse och rektor har det övergripande ansvaret medan fakultetsstyrelserna ansvarar för kvaliteten i utbildning och forskning inom respektive fakultet. För att  att samordna det övergripande kvalitetsarbetet och koordinera fakultetsövergripande processer och projekt samt att bereda rektorsbeslut finns:

  • Rådet för utbildning och lärande samordnar det fakultetsövergripande arbetet och stödja fakulteternas arbete med utbildningsutbud och utbildningskvalitet.
  • Forskningsrådet samordnar det universitetsgemensamma arbetet med forskningsfrågor. Rådet behandlar strategiska forskningsfrågor och bidrar till att utveckla universitetets forskning. 

Vill du veta mer? 

Du som är du student vid Linnéuniveristetet kan läsa mer på sidan Delta i utvärderingar och granskningar. För dig som medarbetare finns mer information om vårt kvalitetsarbetet på Medarbetar-webben.