jordklot med ikoner

Bo Bergbäck representerar Linnéuniversitetet på nationell konferens om öppen vetenskap 2 maj

Den 2/5 12:30-16 på Kungliga biblioteket i Stockholm genomförs konferensen: Öppen vetenskap i Sverige - vägen framåt. Konferensen syftar bland annat till att konkretisera arbetet med att uppnå de mål och prioriteringar som beskrivs i Nationella riktlinjer för öppen vetenskap.

På plats finns Bo Bergbäck, projektledare för Linnéuniversitetets portföljprojekt om öppen vetenskap, som kommer att vara med i ett panelsamtal med titeln Öppen vetenskaplig kunskap - publikationer, lärresurser och samverkan.

”Denna panel diskuterar hur riktlinjerna kan implementeras i verksamheten, vilka prioriteringar behöver göras och vad kräver nya satsningar. Panelen kommer att lyfta frågor som hur minskar vi kostnader för vetenskaplig publicering, hur kan öppna lärresurser skapas, delas och användas i högre utsträckning och hur involveras relevanta samhällsaktörer i forskningen.”

Länk till programmet

Länk till Nationella riktlinjer för öppen vetenskap