jordklot med ikoner

Inspelning tillgänglig från konferensen ”Öppen vetenskap i Sverige - vägen framåt”

I januari 2024 presenterades de nationella riktlinjerna för öppen vetenskap. Riktlinjerna syftar till att ange riktningen för den fortsatta utvecklingen mot öppen vetenskap i Sverige, vilka nyckelaktörer som ansvarar för vad samt hur riktlinjerna följs upp och uppdateras över tid.

I riktlinjerna framhålls vikten av att alla aktörer inom forskning tar gemensamt ansvar för att fortsätta utveckla arbetet med öppen vetenskap på nationell nivå.

Den 2 maj 2024 diskuterade representanter för olika aktörer roller och ansvar men också hur vi tillsammans kan uppnå riktlinjernas mål och prioriteringar.”

På plats fanns Bo Bergbäck, projektledare för Linnéuniversitetets portföljprojekt om öppen vetenskap, som deltog i ett panelsamtal med titeln Öppen vetenskaplig kunskap - publikationer, lärresurser och samverkan (inslaget börjar vid 01:13:30).

Ta del av inspelning här: Öppen vetenskap i Sverige - vägen framåt | KB Play

Ta del av programmet här: Öppen vetenskap i Sverige - vägen framåt (delegia.com)

Kontakta gärna projektgruppen eller delprojektledare om du har frågor och funderingar om öppen vetenskap eller vill engagera dig i arbetet för ett öppet vetenskapssystem.

Läs mer på webbsidan: Öppen vetenskap på Linnéuniversitetet | lnu.se