Webben för Meta-Psychology

Hur kan en vetenskaplig tidskrift arbeta för att främja öppenhet?

I artikeln "Meta-Reflections on Meta-Psychology" reflekterar chefredaktör Rickard Carlsson, docent vid Linnéuniversitetet, över de första fem årens arbete med tidskriften Meta-Psychology och utmaningarna med att främja transparens och öppenhet inom vetenskaplig publicering. Artikeln betonar vikten av reproducerbarhet och behovet av metodologiska reformer baserade på principerna för öppen vetenskap. Rickard reflekterar även över utmaningarna med att skapa en ny tidskrift från grunden och fördelarna med att kunna göra allt rätt från början.

Denna text utgör ett exempel på de utmaningar och möjliga lösningar som tidskriftsredaktörer kan ställas inför i ett öppet vetenskapssystem. Bland annat nämns vikten av att kontrollera forskningsresultatens reproducerbarhet innan en artikel publiceras.

Tidskriften Meta-Psychology publiceras via LnuOpen som är Linnéuniversitetets portal för öppna tidskrifter och konferenspublikationer.