Ikoner

Projektplan klar för delprojekt Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

Delprojekt 2: Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer är igång och nu finns projektplanen klar.

Sedan flera år har vi på Linnéuniversitetet arbetat för att öka publiceringen av vetenskapliga artiklar med öppen tillgång. Dels genom publiceringsavtal med förlag, dels genom en publiceringspott där det gått att söka medel för öppen publicering. Syftet har varit att uppfylla det nationella målet att “vetenskapliga publikationer, som är ett resultat av offentligt finansierad forskning ska vara omedelbart öppet tillgängliga med verkan från 2021”. Ca 83% av Linnéuniversitetets forskningsartiklar som publicerades 2022 var öppet tillgängliga enligt den nationella bibliometridatabasen SwePub, vilket är strax över genomsnittet för Sveriges lärosäten.

Det övergripande effektmålet för delprojektet är att universitetet aktivt ska bidra till den fortsatta utvecklingen mot ett öppet och ekonomiskt hållbart publiceringslandskap där hybridavtal ska fasas ut till förmån för helt öppna publiceringskanaler, samt att öka kunskapen hos universitetets forskare om förutsättningar och vägar framåt mot publicering i ett öppet vetenskapssystem.

Rickard Carlsson är delprojektledare. Kontakta gärna honom om du har frågor eller förslag.